ATATÜRK:Atatürk'ün babası kimdir?

Mustafa Armağan'a göre,Atatürk'ün babası olarak bize gösterilen, bazı tarih kitaplarında bile yer alan resmin aslında uydurma olduğu anlaşıldı. Tarih araştırmacısı Mustafa Armağan'ın yazısı:

Bu yazıya sayın Dr.Orhan Çekiç hocamızın bir yanıtından alıntıyı da yazının sonunda  veriyorum. A.Dursun
-----------
Atatürk'ün babası kimdir?

Gazi Mustafa Kemal'in 1922 yılında “Vakit” gazetesinden Ahmet Emin Yalman'a anlattığı hatıralarından beri bu sorunun içinden çıkılamamıştır.
Şimdi içinizden 'Peki Atatürk köşelerinde gördüğümüz o fesli, bıyıklı adam kim o zaman?, diye sorduğunuzu duyar gibiyim.

Hevesinizi kursağınızda bırakmak istemem ama o fotoğraftaki kişinin 'Atatürk'ün babası' olduğu tezi, doğrudan doğruya bir İnönü devri yutturmacasıdır. Biz İnönü'nün göstermek istediği Atatürk ile Atatürk'ün kendi zamanındaki Atatürk'ü fena halde birbirine karıştırmış durumdayız. Daha doğrusu biz Atatürk'ü İnönü devrinde ona giydirilen deli gömleğiyle tanımak zorunda kalmış bulunuyoruz. Şimdi o gömleği çıkartmaya uğraşıyoruz ki, işimiz hiç kolay değil…

Daha önce de yazmıştım: İsmet İnönü'nün 12 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde “Nutuk” bir tek defa bile basılmamıştır. Neredeyse yasaktır. Basılmıştır diyen varsa getirsin bir örneğini. 1938'de Atatürk'ü sağlığında yapılan son baskısından sonra ilk kez 1950 yılının ikinci yarısında basılabilmiştir “Nutuk”un ilk cildi.

Mesela 1931'de basılan “Tarih IV” adlı lise ders kitabında da, ölümünden hemen sonra Kanaat Kitabevi tarafından basılan M. Turhan Tan'ın “Atatürk” kitabında da Atatürk'ün babasının fotoğrafını bulamazsınız. Neden acaba? Şimdi babası Ali Rıza Efendi'nin olduğunu sandığımız ünlü fotoğrafı, Atatürk'ün onayından geçmemiştir de ondan.

Peki nedir bu fotoğrafın hikâyesi? Neden o gün yokken bugün ders kitaplarımıza kadar sızabilmiştir? Tarih üzerinde bir oyun mu dönmektedir yoksa?

1935 yılında tesadüfen Ankara Cebeci'deki Şehnaz Hanım'ın aile albümünden çıkmış olan bu fotoğrafı büyük bir sevinçle hemen Atatürk'e ulaştırırlar. Sağdan bakar, soldan bakar, büyüttürür. Hayır, küçük yaşta kaybettiği babasının görüntüsü, fotoğraftakine hiç benzememektedir. Atatürk'ün içi 'resimdeki adam'a bir türlü ısınamamıştır. Nitekim Falih Rıfkı Atay'ın “Çankaya” adlı kitabında yazdığı üzere Atatürk, sonunda “Bu bizim peder değildir” diye kestirip atmak zorunda kalmıştır.

Ne çare ki, onun inkâr ettiği “peder”in fotoğrafı kitaplara girmiştir bir kere, artık hangi babayiğit çıkartabilir.

Ali Rıza Efendi'ye ait olduğu söylenen bu fotoğraf, ilk kez 1939 yılında, yani artık atışın serbest hale geldiği İnönü devrinde “Belleten”de İhsan Sungu tarafından yayınlanır. İşte bu tarihten sonra kitaplarda o zamana kadar Mustafa Kemal'in soyunu tek başına temsil eden Zübeyde Hanım'ın yanına yeni bir fotoğrafın yerleşmeye başladığı görülür. Bu tavırdan, Tek Parti dönemi muhafazakârlığına denk düşen 'iyi aile çocuğu' Atatürk imajının zihinlere kazınmak istendiğini çıkartmak zor olmasa gerek.

Peki gerçekten de Atatürk'ün babası kimdi? Ali Rıza Efendi'ydi elbette. Ne yazık ki, onun hayatı hakkındaki yayınların hiçbirisine tam olarak güvenemiyoruz. Biraz okuyunca kafanızın aşure kazanına dönmesi sebepsiz değil.

Mesela en muteber kaynaklardan sayılan Şevket Süreyya Aydemir, “Kırmızı Hafız”ı Ali Rıza Bey'in amcası yaparken (“Tek Adam”, I, 1969, s. 31), Prof. Şerafettin Turan babası yapmaktadır (“Kendine Özgü Bir Yaşam”, 2004, s. 20). Yine Prof. Turan, Atatürk doğduğunda babasının Evkaf idaresinde çalıştığını yazarken (s. 20), Erol Mütercimler kereste tüccarlığı yaptığını iddia etmektedir (“Fikrimizin Rehberi”, 2009, s. 39). Oysa Atatürk, 1922 Ocak'ında Ahmet Emin Yalman'a verdiği röportajda kendisi okula başlarken babasının “rüsumat”ta, yani gümrük idaresinde memur olduğunu söylemiştir.

Bu durumda Ali Rıza Efendi'nin bütün hayatı alt üst oluyor. Önce Evkaf'ta kâtiplik yapıyor, sonra kereste tüccarlığı, 6 yıl sonra ise gümrük memurluğu. Oysa doğru sıralama, önce Evkaf, sonra Rüsumat idaresi ve en son memurluktan istifa ettikten veya emekli olduktan sonra kereste ticareti yaptığı şeklinde olacaktı (ölümünden önce bir ara tuz ticareti yaptığını Makbule Hanım anlatmıştır).

Üstelik Atatürk'ün babasının hangi yılda öldüğü de bilinmez. Rakamlar kitaptan kitaba, üstelik 5-6 yıla kadar oynuyor. Kimisi 1893'te öldü diyor, kimisi 1887 veya 1888'de. İnkılap tarihinin duayenlerinden Prof. Enver Ziya Karal, “babası genç yaşta öldü”, diye yazıyor. Yahu üstad, eğer Ali Rıza Efendi 1839'da doğmuşsa ve ölüm tarihi 1893 ise öldüğünde 54 yaşındadır ve bu nasıl “genç” ölmektir?

Biyografilerindeki ciddiyetsizliklere son bir örnek: Atatürk Şemsi Efendi mektebine başladıktan “az zaman sonra” babasının öldüğünü söylemiştir. Eğer okula 6-7 yaşlarında başlamışsa tarih, 1887 olmalıdır. Oysa bildiğimiz kadarıyla bundan sonra tam 6 yıl daha yaşamıştır Ali Rıza Efendi. Bu hesaba göre babası öldüğünde Atatürk 13-14 yaşında olmalıdır. Yani babasının ölüm tarihini esas aldığınızda Atatürk 14 yaşında, kendi demecindeki okula yazılmasından az sonra öldüğü bilgisi esas alınırsa da 7 yaşında çıkıyor. Hangisi doğrudur? Henüz bilmiyoruz.

Gördüğünüz gibi Atatürk'ün babasının kimliği konusunda karanlıklar içinde yol bulmaya çalışan ressam Brüghel'in körleri gibiyiz. Anlaşılan Atatürk de, 1930'ların sonlarına gelinirken, olgunluk dönemini idrak eden her erkek gibi babasını merak etmiş ve onun izlerini araştırmalarını istemiştir yetkililerden. Nitekim Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'ndeki belgeler bu araştırmanın Selanik'e kadar uzandığını gösteriyor (030-10-1 7 6 nolu dosya).
Maalesef bu araştırmadan da Atatürk'ün babası hakkında dişe dokunur bir sonuç çıkmamıştır. Atatürk'ün ölümünden bir yıl önce babasının kimliğini araştırma merakına kapılması bize yine de bir şey söylüyor olmalıdır. Gençliklerinde babalarını aştığını düşünen erkekler, olgunluk çağlarında “baba”yı yeniden keşfe çıkmak ihtiyacını duyarlar.
Karlı bir gece yarısı baba yeniden evine dönecek midir? Bu ev, Çankaya Köşkü bile olsa…
Haber7
*********
Sayın Dr.Orhan Çekiç'in yanıtından özet alıntı.
Ahmet Bey Dostum,
Bir taraftan bu yıl üniversitede ve Harp Akademilerinde okutacağım "Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrim Tarihi" kitabımın son rötüşlerini yapıyorum, bir taraftan da "Ermeni Meselsi"ne ilişkin bir kitabı bitirmeye çalışıyorum.
Bağımsız Dergisi için de makaleler sürüyor tabii. (Ağustos sayısını mutlaka almalısın, kalmayabilir erken davranmanda yarar var).Bu yoğunluğum nedeniyle kısa yanıt vereyim. Ama bu yazılara  asıl kısa sürede toplu olarak kitap halinde yanıt vereceğim. Onun için bu tür makaleleri saklıyorum. Sen bana bir de "Zübeyde Hanım"la ilgili bir yazı göndermiştin. Onu da bekletiyorum.


Mustafa Armağan, zaman harcamaya bile değmeyecek kara-cahil bir tarihçi!...
Müritleri onu tarihçi zannediyor.

Attığı başlığa bakıyorsun, sanki yeni bir bomba araştırmanın sonucunu açıklıyor gibi:

Atatürk'ün babası kim? Sonra kendi de yanıtlıyor:
Tabii ki Ali Rıza Efendi canım!... Peki, o kim? Başlıyor dalgasını geçmeye ve bildiğimiz üniformalı fotoğrafın bize yutturulduğunu anlatmaya.  Ayrıca yutturulmuş olsa ne olur? Atatürk bundan değer mi kaybeder? Maksat sürekli O'nunla ilgili şüpheler yaymaya çalışmak. Bir "virüs" daha atmak.

İşin aslı şu:
1. Ali Rıza Efendi, Sitemde yayınlamakta olduğum "Kar İzleri Örtmesin"makalemde belirttiğim gibi 1888 yılında öldü,. Mustafa Armağan'ın referans göstererek söylediği gibi 1893'te değil. Babasını yedi yaşındayken kaybetti. Aile bu yüzden geçim sıkıntısına düştü de, üvey dayı Hüseyin Ağa aileyi Langaza'ya, Rapla Çiftliği'ne götürdü. Küçük Mustafa'nın çiftlik hayatını hepimiz biliyoruz, hatta Can Dündar bile o kadarını öğrenmiş. O yıllarda baba sağ olsa, ailenin çiftlikte ne işi var? 1893'te ise
Mustafa'nın önce sivil Mülkiye Rüştiyesi'ne (yani orta okula) sonra da Askerî Ortaokul'a gidiyor. O yıllarda babanın sağ olmadığını hepimiz biliyoruz.

Yani babayı 7 yaşındayken kaybediyor. (Sene 1888). Hangimiz yedi yaşımızı hangi derinlikte hatırlarız. Aradan 48 sene daha geçiyor,1936'da bildiğimiz fotoğrafı buluyorlar. Fotoğrafı tam seçemiyor, ama çok da dürüst olduğu için hissettiğini söylüyor. Aslında, yanıt olarak "Evet,bu benim babam", deseydi, bu defa bende bazı kuşkular doğardı, çünkü ben babamın o kadar küçüklüğüm dönemine ilişkin görüntüsünü hatırlamıyorum.

Kaldı ki o fotoğraf Mustafa'nın doğumundan yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf ve resmi kayıtlardan biz Ali Rıza Efendi'nin "Redif Taburları"(Asakir-i Milliye) ile 1876'da İstanbul'a geldiğini gene resmi belgelerden
biliyoruz ve fotoğraf o günlerde çekilmiş. Bana da sorarsan kendisine çok benziyor. Yani bir olanak olsa, o taburun toplu yürüyüş halinde olan bir fotoğrafı da var. O fotoğraftakiler tek tek büyütülse, bunlardan birinin de Ali Rıza Efendi olduğu dikkate alınarak, ben o fotoğrafın Ali Rıza Efendi olduğunu söylerim. Ama dediğim gibi, bu uzatılacak bir konu değil.

Napolyon, asil bir aileden gelmiyor, Sicilyalı, 7 çocuklu mütevazi bir aile. Oysa artık ir imparator. O'nun eksik tarafını yüzüne vurup dalgasını geçmek isteyen bir düşes soruyor:

- Hangi asil kökenden geliyorsunuz, sülaleniz kimlere dayanıyor haşmetmeap?
Napolyon meseleyi anlıyor ve hemen yanıtlıyor:
-Benim sülalem benle başlıyor, düşes.
Bırakalım da Atatürk, Atatürk'le başlasın. Yetmez mi?

Şimdilik hoşça kal.
Dr.Orhan Çekiç
Not: Dilersen bu yanıtımı aynen yayınlayabilirsin, bence hiçbir sakıncası yok.
-------------
ATATÜRK'ün ANADOLU'YA GÖNDERİLİŞİNİN İÇ YÜZÜ
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=852.0
--------
ATATÜRK ün SIR hayatı
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=221.0
----------
ATATÜRK;NUTUK,YRD.DOÇ.DR.ORHAN ÇEKİÇ'TEN
80. YILINDA BÜYÜK NUTUK (Söylev)

KAR İZLERİ ÖRTMESİN
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=340.0
---------
TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİYSE, RUHBAN OKULU AÇILAMAZ.
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=6257.0
---------
Atatürk'ü millet vekili seçtirmemek için yapılan oyunlar.
http://tr.netlog.com/go/explore/videos/videoid=1230266
-------
Hiç bir devlette kendi kuruluş felsefesine karşı olan partiye izin verilir mi?
http://tr.netlog.com/go/explore/videos/videoid=tr-1230458
-----------
Demokrasinin dönüm noktası.
http://tr.netlog.com/go/explore/videos/videoid=tr-1230474
-----
**************
"Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce uygun olur. Aksi takdirde, yine gerçek gerektiği şekilde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.” Atatürk 1922 (Nutuk II, S. 691)
---------
Afet İnan, cumhuriyetin ilanından sonra okullarda yayınlatacağı kitabı, Gazi Paşa'nın da onayını almak için kitabı O'na gösteriyor. Gazi Paşa kitabı beğenmiyor ve düzenlemeler yaparak kitabı yeniliyor. İşte o kitaptan satırlar:

"Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra bu din Arapların (..) Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti; milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. (..)
"Türk milleti birçok asırlar, (..) bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü. (..)
"Türk milletini Allah için, Peygamber için topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'la mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. (..)
"... din hissi, dünyanın acısı duyulan tokadıyla derhal Türk milletinin vicdanındaki çadırını yıktı, davetlileri, Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti. (..) Artık Türk, cenneti değil, (..) son Türk ellerinin müdafaa ve muhafazasını düşünüyordu. İşte dinin, din hissinin Türk milletinde bıraktığı hatıra..."
*************

Guardian'dan ilginç yorum
http://ahmetdursun374.blogcu.com/ataturk-guardian-dan-ilginc-yorum_53668911.html

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !