Embed

Atatürk ve Mukaddes topraklar palavrası

Atatürk 1937 Yılında Avrupa’ya Kafa Tutmuş

 

Atatürk'ün Vahabi Suudi Krallığı'na Ültimatomu.

 

 

Kültürel Kirlilik-Atatürk ve Mukaddes topraklar palavrası

 

Bir gün gelir de “Atatürk dindardı” dersem bilin ki beni de satın almışlardır....

 

AKP, MUSTAFA KEMAL'E 4 ELLE SARILACAK, HAZIRLIKLAR TAMAM.

 

 

Atatürk’ün 1937 yılında Avrupa’ya Mukaddes yerler için kafa tutup uyardığı ortaya çıktı.
http://www.haberturkuaz.com/haber/2511-ataturk-yilinda-tekrar-avrupa-ya-kafa-tutmus
 

Atatürk'ün Mecliste Yaptığı İşte O Konuşma. 

 

( Başbakanlık Resmi Arşivi 27.7.1937 ve 438 - A Sayı )

 

***

29 Ekim Beyaz saray'da kutlansın. ABD Anayasası Patara'dan mı?

 

Ortadoğu'nun Batı emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade edenlere örnekler çok ama birini sunalım.

Düşünsenize bizde de M. Ali Erbil'in TBMM'ye yönelterek Cuma namazı kıldırdığını.

Eminim katli vacip fetvaları bir birini izler.

Ama orası ABD, İslam'ın beşiği, orada din özgürlüğü (!) var.

İşin özeti şu.

Dinlere hâkim olan dünyaya hâkim olur.

A. Dursun
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=16350.0

 

***

 

Mustafa Armağan, Atatürk Türk-İslam birliği, gizli vasiyeti yorumu. 

 

Bir yazıdan sadece bir bölümünü alıyorum...


.../...


Kendisine ulusalcı diyen bir kısım insanın anti-emperyalizm adını verdikleri karman çorman heyula arasında laiklik adına sözde çok kızdıkları bir kesimle el ele girerek Atatürk'ü anti-emperyalizmi dinsel bazda yapan (yaptığını sanan) Humeyni'ye çevirme çabalarıyla Atatürk imgesinin hiç olmadığı kadar tehlikede olduğunu görüyorum bu günlerde. Muhafazakar kesimin Atatürk'ü kendi ideolojilerine yakınlaştırma çabası bile bana kalırsa iyi niyetli ve insani bir çabadır ama Atatürkçüyüm diyenlerin Atatürk'ün modern, çağdaş bir "ulus" devlet kurucusu olma niteliğini ve bu olguyla beraber düşünülmesi gereken anti-emperyalist bağımsızcılığını bütün Amerika ve Avrupa karşıtı kesimlere yaranmak uğruna giderek dini ve ümmeti uğruna hıristiyan batıyla savaşan bir cihadist seviyesine taşıması Atatürk'ün elimizde kalan imgesi adına beni daha fazla korkutuyor.

Dedim ya, Atatürk'te kendinden bir şeyler bulmak uğruna bu sözleri gerçek bilen muhafazakarçı kesimin durumu gayet anlaşılabilir.

Ancak bu sözlere bile şevkle sarılan bazı "Atatürkçü" yayın organları belki artık Atatürk sevdasından vazgeçip aslında çok da yanlış olmayan şu yukarıdaki sözleri söyleyebilecek kendilerine daha uygun bir önder araştırsalar iyi olacak. Bu "Atatürkçü" ler unutmasın ki bugün ulusal veya sınıfsal çıkarları adına değil yalnız Hıristiyanlara ve Yahudilere karşı Müslüman olmaktan ötürü savaşımlar vermesinden memnun olduğunuz, hatta buna ittiğiniz insanlar başka meselelerde ulusal ve sınıfsal çıkarlarınız adına sizinle yan yana durmayacak, çünkü bu kavramları bilmeyecek, aynı emperyalist kuvvetler tarafından ilk uyutabildiği anda yine dönüp dolaşıp sizin "eksik Müslümanlığınıza" karşı savaşacaktır.
 


.../...

1 Kasım 1937 tarihli yani Atatürk’ün vefat etmeden 1 yıl önceki Meclis Açılış konuşmasından hakiki kaynaklı bir metin işte bu:

“Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz. - M. Kemal Atatürk
 


Kaynak: Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. V, C. 20, Sa. 3)


Yukarıdaki konuşma Atatürk’ün 1937 yılındaki meclisi açış konuşmasından bir alıntı. Dört ay önce Meclis’de Allah, din peygamber, cihad, mukaddes topraklar vb. ifadelerle konuşacak Atatürk dört ay sonra kendi kendisi ile çelişikiye düşecek böyle bir konuşma yapabilir miydi?


Bu da Atatürk’ün 1937 kronolojisi. Bakalım böyle bir Meclis açılış konuşması var mı?

- 1 Ocak 1937 Şark Demiryolları (Sirkeci - Edirne) satın alındı.
- 27 Ocak 1937 Cenevre’de Milletler Cemiyeti toplantısında, Hatay’ın bağımsızlığı kabul edildi.
- 4 Şubat 1937 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi açıldı.
- 5 Şubat 1937 Altı ok, Anayasa’ya girdi. (T.B.M.M’ de görüşülerek, kabul edilen “Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun” la altı ilke de Anayasa’ya alındı. Malatya milletvekili İsmet İNÖNÜ ve altı arkadaşının önerdiği değişiklik, ikinci maddeyi şu biçime soktu : “Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır.”)
- 8 Şubat 1937 T.B.M.M’ de “Orman Kanunu” kabul edildi.
- 13 Şubat 1937 ATATÜRK’ÜN Selanik’te doğduğu ev Selanik Belediyesi’nce satın alınarak Atatürk’ün buyruğuna verildi.
- 28 Şubat 1937 Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.
- 3 Nisan 1937 Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının temel atma töreni yapıldı.
- 7 Nisan 1937 Türkiye - Mısır dostluk, ikamet ve tabiiyet antlaşması yapıldı.
- 15 Nisan 1937 Selaların kaldırıldığı, diyanet işleri reisliğinin, yazısı ile valiliklere bildirildi.
- 23 Nisan 1937 İstanbul Yedek Subay Okulu’nda (Harbiye) ATATÜRK Anıtı açıldı.
- 4 Haziran 1937 T.B.M.M’ de “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu” kabul edildi.
- 4 Haziran 1937 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu T.B.M.M. kabul edildi.
- 9 Haziran 1937 T.B.M.M’ de “Ankara’da Bir Tıp Fakültesi Tesisi Hakkındaki Kanun” kabul edildi.
- 11 Haziran 1937 ATATÜRK, Trabzon’dan, Hükümete “Bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını” bildirmesi.
- 12 Haziran 1937 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
- 14 Haziran 1937 Hatay’ın Bağımsızlık Antlaşması Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.
- 15 Haziran 1937 İş Kanunu yürürlüğe girdi.
- 17 Haziran 1937 “Kadıköy Su Şirketi”nin satın alınmasına dair sözleşme imzalandı.
- 1 Temmuz 1937–Fevzi Paşa - Meydanıekbez, Toprakkale - İskenderun Demiryolu satın alındı.
- 8 Temmuz 1937– Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Tahran’da Sâ’dâbat Paktı imzalandı.
- 20 Eylül 1937 –İkinci Türk Tarih Kurultayı Dolmabahçe Sarayı’nda toplandı.
- 20 Eylül 1937 ATATÜRK, Türkiye’nin ilk resim galerisini Dolmabahçe’ de açtı.
- 9 Ekim 1937 Nazilli Basma Fabrikası ATATÜRK tarafından açıldı.
- 25 Ekim 1937 İNÖNÜ Başbakanlıktan çekildi. Celal BAYAR Başbakanlık görevini devraldı.
- 28-30 Ekim 1937 ATATÜRK Ankara’da son defa Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.
- 27 Aralık 1937 T.B.M.M’ de “Deniz bank Kanunu” kabul edildi.

Tamamını okumak için...

 
Metinle ilgili iki kaynak geçiyor, Şimdi o resimin altındaki kaynak kısmına dikkat edin.

***
Kültürel Kirlilik

25 Mart 1993 tarihli Sabah Gazetesi Manşet haber.
Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: "Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa birkaç sene Arap'lardan uzak kaldık.
Fakat kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet'in mukaddes yerlerini Musevilerin ve Hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız.
Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki, buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet’e lakayt olmakla ittiham edildik.
Fakat bu ittihamlara rağmen Peygamberin son arzusunu yani Mukaddes Toprakların daima İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Cetlerimizin, Selahaddin'in idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bugün Allah'ın inayetiyle kuvvetliyiz.

Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp, icraata geçeceğine şüphemiz yoktur." Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Temmuz 1937 yılında TBMM'de yaptığı konuşma. T. C. Dâhiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi. 27.7.1937 tr. Ve 438-A sayı)

Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi

Tamamı ektedir.
 
Kültürel Kirlilik.pdf
 
****
 
Mustafa Armağan, Atatürk Türk-İslam birliği, gizli vasiyeti yorumu.Mustafa Armağan, Atatürk Türk-İslam birliği gizli vasiyeti için ne yorum yapıyor?
Tek kelimeyle garabet.

***

ATATÜRK, SIR VASİYETİ NEYDİ? HİLAFETİ GETİRİN DEDİ Mİ?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/ataturk-sir-vasiyeti-neydi-hilafeti-getirin-dedi-mi/1380747
---
ATATÜRK'ÜN RESMİ İSLAMİ VASİYETİDİR!
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=3914.0
---
ATATÜRKÜN GİZLENEN VASİYETİ NE DEMEK?
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=10176.0
---
Hilafet gelebilir mi?
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=10990.0
---
LATİFE HANIMIN ŞAŞIRTAN TEKLİFİ
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=858.0
---
Winston Churchill Atatürk ile Görüştü mü?; İngiliz Kralı, Atatürk'ün elini öptü mü?
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=18030.0
---
Türk Milleti Aptal mı? Atatürk yanılmış mıdır?
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=18008.0
----
ATATÜRK'ÜN AĞZINDAN UYDURULANLAR...
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=346.0
---
Atatürk kara tahta önünde w harfi yazdı mı?
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=10361.0
---
Kılıç Ali'nin oğlu babasının cinayetlerini itiraf etti. Türkleri aşağılamak,Osmanlı ile başlıyor.
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=1560.0
---
Mustafa Kemal Mason mu?, Mustafa Kemal Sabetay mı?, Muhammed,MASON muydu?, Eski ve Yeni Ahit'e göre Selanik'ten çıkacak, Mesih kim?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/eski-ve-yeni-ahit-e-gore-selanik-ten-cikacak-mesih-kim/8922927
---
AKP'nin KİTABI Winning Turkey
---
Atatürk'e atılan iftiralar.
---
Reşit Ülker Atatürk'ün Bursa Nutku
---
Bugün ATA'ma hakaret eden Ergenekon savcıları hakkında dava açtım
---
Bursa Nutku Stalin'in mi?
---
SELANİK DÖNMELERİ
---
Hukuka Aykırı Deliller
***
Armağan'ın yanlış bilgiği konu Nevzat Yalçıntaş'ın ağzından...

 
 
********
Bursa Nutku Mustafa Armağan'ı rahatsız ediyor.ATATÜRK'ÜN "BURSA NUTKU"

Dr. Orhan Çekiç

Atatürk"ün "Bursa Nutku" gerçekten var mı, yoksa bu bir fanteziden mi ibaret?

Neden bazı  çevreler ilk günden beri bu nutka şiddetle karşı çıkarken, kimi çevreler aynı şiddetle savunur?
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=6557.0

***
KAMAL ATATÜRK***
Sadece onu değil bazı yandaşları da rahatsız ediyor. İşte bir yandaş, candaş örneği.

Hermann Kvergic, Güneş Dil kimin teorisi?
Efendim Subaru ismi aslında “su ve boru”dan gelir, Toyota “toy” ve “otağ” kelimelerinden üretilmiştir. Birincisi tesisatçılığın ehemmiyetinden bahseder, ikincisi “arabacıya her gün bayram” gibi derin bir mesaj verir.
Daihatsu “dayı - at - su”dan mürekkeptir. Canon’un doğrusu “Canan”dır, “Yama ha” zaten Türkçedir, LG’nin “El - Ci” gibi okunduğuna bakmayın doğrusu “elçi”dir. Honda “Onda”, Samsung “Samsun”dur. Ağzında lokmayla konuşunca böyle çıkmıştır zahir.
Opel “bükemediğin eli öpeceksin” vecizesinin modifiye edilmiş şeklidir.
Fiat “fiyat”ın kestirmesi, Seat “saat”in sektirmesi, Nissan da “Nisan”ın şeddelisidir. Temel “beni silin” diye bağırmış, gâvurlar “işte aradığımız isim” demişlerdir: “Penisilin!”
Teknolojiyle ne uğraşacaksın, sahip çıkalım gitsindir.

DUY DA İNANMA
Saçmalama dediğinizi duyar gibiyim... O zaman amcaların metinlerinden devam edelim. Agamemnon “ağa memnun”dan, Firavun “ne burundan”, Amazon “amma uzun”dan, okey “ok ve yay”dan, Niyagara ise “ne yaygara”dan gelmektedir.
İçinde canım Türkçemizden “mis” “is” ve “ip” gibi üç tane kelime olmasına rağmen Mississippi’ye sahip çıkılmaması âlenen tarafgirliktir.
Güneş Dil Teorisini savunanlar “yaa niye büyütüyorsunuz? Neticede bu bir nazariye, eşeleyip neşeleniyoruz” deseler mesele yoktur. Gelgelelim çatık kaşlı bir kisveye bürünür, resmileşiverir.
Tereddüdün mü var?
İyi hâl kâğıdın gözden geçirilir.

SIRP MALI HEY!
Güneş Dil Teorisi sanıldığı gibi yerli malı yurdun malı değildir.
1933 yılında Viyana’da yaşayan Sırp asıllı dilbilimci Dr. H. Kvergic tarafından “keşf edilir” ve bize “pazarlanmak” istenir.
Kvergic “La Psychologie de Quelques elements des Langues Turques” adlı çalışmasını Türk Dil Kurumu’ndan A. Cevad Emre’ye gönderir.
A. Cevad Bey bu mesnetsiz makaleye cevap verme lütfunda bile bulunmaz, sümen altına ittiriverir. (İlerleyen yıllarda müdafii kesilecektir)
Kvergic, bu defa doğrudan Cumhurbaşkanlığına yazar, aman efendim Ankara’da bir hareket, bir heyecan!
Peki bir Sırp bunu neden yapar? O günlerde İtalya’da Duce namıyla maruf Mussolini diğer partileri kapatmış, Almanya’da Naziler seçimleri kazanmıştır. Avrupa’da ırkçılık pek modadır. Macarlar Himalayalarda kök aramakta (Csoma de Körös), Hitlerci uzmanlar Tibet ellerini harmanlamaktadırlar.
turkiyegazetesi
 
 
Reşit Ülker Atatürk'ün Bursa Nutku.pdf
 
Atatürk ile Konuşmalar.pdf
 
Cumhuriyet döneminde bir Battal Gazi Romanı.pdf
 

Cumhuriyet yalnızca bir rejim değişikliği değildi.pdf
 
Mehmed Şakir Efendi Hz. Âdem’in konuştuğu dilin Türkçe olduğunu.pdf
 
Arap Dilbilimcilerine Göre Dillerin Kaynağı.pdf
 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Atatürk.pdf 
 
Ordu Valiliği- Hazret-i Âdem Hangi Dili Konşuyordu.pdf
 
Türkçe olarak Âdemce, Arapça olarak el-Âdemiyye veya el-Luğatü'l-Âdemiyye, İsmet Zeki Eyüboğlu.pdf 
 
GİZLİ BELGELERDE ATATÜRK, VAHDETTİN, Prof. Dr. Salâhi R. SONYEL.pdf
 
Fidel Castro, ATATÜRK’ÜN NUTUK KİTABINI İSTİYORUM.pdf
 
İNGİLİZ YILLIK RAPORLARI'NDA TÜRKİYE (1920).pdf
 
SÖMÜRGECİLİĞİN YÖNTEMLERİ VE BUNU YIKAN ATATÜRK.pdf
 
Amanullah Han’ın Islahatları ve Atatürk.pdf
 
Amiral Calthorpe - General Franchet d'Esperay tartışması.pdf
 
Zola, İkinci Cumhuriyet Dönemi, Fransa.pdf
 
BERLİN ANTLAŞMASI’NDAN SONRA SAMSUN VE ÇEVRESİNDE ERMENİ OLAYLARI.pdf
 
Kıbrıs, Kıbrıs! Bilâl N. ŞİMŞİR.pdf

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?action=dlattach;topic=18557.0;attach=3197
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?action=dlattach;topic=18557.0;attach=3198

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !