EOS(Eozinofil),PCT,CRP,EGFR

EOS (Eozinofil )
Eozinofil yüksekliği daha çok allerjik durumlar ve paraziter hastalıklarda görülür.

Eozinofil, ’’eozinofil granülosit’’ veya ’’asidofil’’ olarak da adlandırılan lökosit hücresidir.
Bir çeşit granülosittir ve stoplâzmasında çok fazla granül bulunduran ve genellikle iki loplu çekirdeğe sahip olan, bazı patolojik durumlarda sayısı artan ve damar dışına çıkabilen beyaz kan hücresi tipidir.
Genellikle parzazitlerce oluşturulan enfeksiyonlarla savaşırlar.

Sahip oldukları granüller " eozin" isimli boyayı tuttuğu için eozinofil olarak adlandırılmışlardır.

Eozinofiller tüm lökositlerin %2.3’ünü oluştururlar. Ortalama 10-12 μm büyüklüğündedirler.
Viral(virüsün yol açtığı) enfeksiyonlara karşı rol alırlar.
Yüksek olması genellikle alerjik bir durumun olduğuna işaret eder. Ancak tek başına yüksek olması anlamlı değildir.
--------------
İnflamasyonda Yeni Bir Belirteç Olan Prokalsitonin ve Böbrek Disfonksiyonu ile ilişkisi.

Amaç: Serum prokalsitonin (PCT) düzeylerindeki artış bakteriyel enfeksiyona bağlı ağır sistemik inflamasyonun bir göstergesi olup, atılmasında böbrek önemli bir rol oynamaktad›r. Bu retrospektif  çalışmanın amacı, inflammatuvar göstergeler olan serum PCT, CRP, albumin, prealbumin düzeyleri,lökosit sayısı ve tahmini glomerüler filtrasyon hızı (EGFR) arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Tamamı...
http://tkb.dergisi.org/pdf/pdf_TKB_97.pdf
---------------
Çocukluk çağı enfeksiyonlarının tanı ve takibinde prokalsitonin,neopterin ve C-reaktif proteinin rolü.
http://tader.org/tader21/3.pdf

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !