Gazali'nin Eğitim Görüşü.

Gazali'nin Eğitim Görüşü.

Gazâlî ‘tabiat hırsızlığı’ dediği farkına varmadan gelişen bu psikolojik süreci, insanın çevre ile etkileşimi çerçevesinde ele almaktadır. Özellikle çevrede alışkanlık haline gelmiş olan kötü durumlar artık kötü olarak görülmez.


Bu durumu Gazâlî, iki örnek üzerinde izah eder:

“İnsanların çoğu Ramazan günü orucunu yiyen bir kimseyi gördükleri zaman, ona hücum eder; hatta küfrüne kadar gidenler olur. Buna karşılık namazı kılmayanlara o kadar aldırış etmezler. Hâlbuki namazı terk edenlerin küfrüne kaail olanlar olduğu gibi, boynu vurulur diyenler de vardır...

İşte bir şeyi fazla görmenin insan ruhu üzerindeki tesiri böyledir. Mesela bir fakih ipek elbise giyse veya altın yüzük taksa veya gümüş bardaktan su içse, bu hoş karşılanmaz ve hemen kendisine hücum edilir. Buna karşılık aynı fakih herhangi bir mecliste durmadan gıybet etse buna aldırış edilmez. Zinadan da şiddetli olan gıybetin ipek giymekten daha kötü olduğu meydandadır. Ancak gıybet edenler çok olduğu ve bu gibi sözler çok duyulduğu için insan ruhu üzerindeki tesirini kaybetmiştir.”


Bu bir bakıma çevrenin insan davranışını şekillendirme süreciyle ilgilidir. Nitekim sosyal çevre davranış modellerini yeni nesle öğreterek onu şekillendir. Bu yüzden insan karakterinin şekillendirilmesinde kültür kalıplarının niteliği belirleyici bir role sahiptir.

Öyle ki “ihtiyaç ve isteklerin normal akışına imkân verecek güç ve kabiliyet alanına çok defa yetersiz, bozuk ve eskimiş kalıplarla şekil verildiğinden, davranışlar geri ve ilkel bir halde ortaya çıkmaktadır.”


Gazâlî fıtrat hadisi ile ilgili yorumuyla bu görüşe katılmakta, eğitim anlayışının gelişmesinde öncü bir role sahip olan, Dewey tarafından yeni eğitimin peygamberi olarak kabul edilen, natüralist eğitim anlayışının temsilcisi Rousseau’yla aynı noktada buluşmaktadır:

Ektedir.

*******

Not: Bu yazıda kullanılan bir kaynak var. BOUAMRANE, Chikh, “İslâm Tarihinde Eğitim - Öğretim Kurumları”, (çev.Nesimi Yazıcı), AÜ İLFD, 30 (1988)

Bu kaynağı da sizlere altta sunuyorum.


Ayrıca alttaki adreste Chikh BOUAMRANE'nin "Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Gelişmesi" çevirisini bulacaksınız.
http://www.dosya.tc/server7/CPRSb2/Orta_a__slamD_nyas_ndabilimvegeli_mesi.pdf.html

*******
Tavsiyem bir okuma kaynağı.
İSLAMİYETTEN SONRAKİ TÜRK EĞİTİM TARİHİ ektedir.

 

* Gazali'nin Eğitim Görüşü.rar

* Chikh BOUAMRANE, İslâm Tarihinde Eğitim - Öğretim Kurumları.pdf

* İSLAMİYETTEN SONRAKİ TÜRK EĞİTİM TARİHİ.rar

*******

MODERN SUUDİ ARABİSTAN’NIN DOĞUŞU 1914 - 1932

PKK'nın, Taiflilerin Peygamberden istekleriyle benzeşmesi.

Birinci, İkinci Akabe Biati Ve Önemi

Gazali'nin Eğitim Görüşü.

Hangi Müslüman, Peygamber Ocağından 30 bin TL'ye kaçar?

Yunan Harekâtı

Siyasi ve İtikadi Mezheplerin Doğuşu

AKP'li vekil; Türk şehitlikleri semboliktir.

Tarihten notlar, Ohannes Varteks Efendi

Rus elçisi Pyotr Andreyevich Tolstoy

Tarih Kabul Edilmeyen Bir Dönem Tarihçiliği

30 Agustos Hatıraları.

Barbarossa Harekâtı - Tayfun Harekâtı

ABD’li Prof. Heath Lowry'nin gözüyle Osmanlı 

ABD’nin Kuzey Irak Kürt Politikası

Büyük Ortadoğu Projesinde İslam'ın yeri.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !