Embed

Gözlerden saklanan düşman, Kalkınma Ajansları...

Gözlerden saklanan düşman, Kalkınma Ajansları... 

 

Türkiye genelinde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bütün bölgelerde sosyo ekonomik kalkınma girişimlerini başlatmak ve desteklemek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak, bölgelerin ulusal kalkınma ve rekabet gücüne katkılarını artırmak amacıyla ülke genelinde kurulması planlanan 26 kalkınma ajansının kuruluşunun tamamlandığı bildirildi.

Gözlerden saklanan düşman, Kalkınma Ajansları.rar-İNDİR06.08.2009
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın basın müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce kurulan 10 kalkınma ajansına ilave olarak 16 yeni kalkınma ajansının kuruluşunu düzenleyen Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi. Kurulan 16 yeni kalkınma ajansı merkezlerinin Tekirdağ, alıkesir, Denizli, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Ankara, Isparta, Hatay, Nevşehir, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Kars ve Malatya olduğu ve 55 ili kapsadığı duyuruldu.


Bu arada, İzmir ile Adana ve Mersin illerini içine alan Çukurova Kalkınma Ajanslarına KOBİ’ler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, diğer mahalli idareler, kooperatifler ve üniversiteler gibi çok farklı kesimlerden gelen toplam bin 100 civarı proje arasından seçilen 260 proje için 46 milyon lira hibe kaynak kullandırması kararlaştırıldı.


Kalkınma ajansları için merkezi bütçeden her yıl belirli bir oranda kaynak ayrılıyor. Kurulan 16 yeni kalkınma ajansının hem 2009, hem de 2010 yılları için genel bütçeden katkı payı ayrılacak. Bunun yanında, kanuni düzenlemeye göre, her ajans, kendi bölgesindeki sanayi ve ticaret odalarında, elediyelerde ve il özel idarelerinden de bütçe katkısı alacak. Bütün ajanslar, kurumsal gelişimlerini amamlayıp, tam olarak faaliyete geçtiğinde ülke genelinde kullandırabileceği kaynağın büyüklüğünün 1 milyar liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Kalkınma ajanslarının, bölgesel gelişme stratejilerine uygun olarak kırda ve kentteki bütün kesimlere sağladığı finansal ve teknik desteklerle kalkınma hamleleri başlatması, yenilikçi iş ve girişim modellerinin ortaya çıkışını eşvik etmesi, kalkınma ve rekabet gücü konusunda toplumsal farkındalığı artırması ve yerel ölçekte işbirliği ve ortaklık anlayışını geliştirmesi amaçlanıyor.

Bursa Kalkınma Ajansı’nda Görev alacak Kurumlar belli oldu.

Bursa’da Kalkınma Ajansı kurulması ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Merkezi Bursa’da olacak Kalkınma Ajansı, Bilecik ve Eskişehir illerini de kapsayacak. Ajans, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve kaynakların yerinde etkin kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.

Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve bütçe mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleri olarak tanımlanıyor.

Daha önce 26 ili kapsayan 10 Kalkınma Ajansı kurulmuştu. Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile aralarında Bursa merkezli olup da Bilecik ve Eskişehir’i de kapsayacak Kalkınma Ajansı ile birlikte bu kez 55 ili kapsayan 16 Kalkınma Ajansı daha kurularak ülke genelindeki teşkilatlanmasını tamamladı.

Bundan sonraki aşama, elbette yeni kurulan Kalkınma Ajanslarının kurullarını teşekkül ettirmesi. Bursa merkezli Kalkınma Ajansı’nın toplam 100 asil ve 10 yedek üyesi olacak. Bu kurula Bursa 49, Eskişehir 29 ve Bilecik 22 asil üye verecek. Yedeklerde ise Bilecik’in 2, Bursa’nın 5 ve Eskişehir’in 3 üye hakkı bulunuyor.

Kurul üyeleri, bu karar yayımlandığı tarihten itibaren 4 yıl için görev yapacak. Ajanslarda ilk takvim yılı için; 5 veya 6 ilden oluşan Düzey 2 bölgelerinde en fazla 40 uzman personel ve 8 destek personeli olmak üzere toplam 48, diğer bölgelerde -ki Bursa bu kapsamda, en fazla 30 uzman personel ve 6 destek personeli olmak üzere toplam 36 personel istihdam edilecek.

Kalkınma Ajansı, hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refahının artırılması ve istikrarının pekiştirilmesine olumlu katkılar sağlayacak şekilde çalışmalar yapacak.

http://www.abfonlari.gov.tr/2007-2013donemimaliyardimlar.html

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !