Embed

Hacerü’l-Esvet de İslam dinine göre şirk kabul edilen putlardand

Hacerü’l-Esvet de İslam dinine göre şirk kabul edilen putlardandır.

 

Hacerü’l-Esvet de İslam dinine göre şirk kabul edilen putlardandır..pdfKutsallık duygusu ise, herhangi bir dinde inançlı kabul edilen kişiyi Tanrı’ya, ritüele, cemaate, doktrine ve ahlaka bağlayan, onun din çerçevesinde kalmasına katkıda bulunan temel tecrübedir.

Kutsallar, hemen hemen her yerde karşımıza çıkabilen, çok uzun bir tarihsel evrim sürecinden geçmiş karmaşık dini fenomenlerdir. Bunlar; ayinler, mitoslar, tapılan nesneler, simgeler, mukaddes insanlar, hayvanlar, bitkiler, kutsal yerler ve benzerlerinden oluşmaktadır. Bunların her birinin son derece yoğun, karmaşık ve çok zengin bir yapısı bulunmaktadır.

Kutsallar, her zaman belli bir tarihsel dönem içinde kendini göstermekle birlikte her zaman sabit ve tek yönlü olmayabilirler. Onlar dini içeriklerini olmasa bile biçimsel işlevlerini değiştirebilirler. İslam kültürünün önemli fenomenlerinden biri olan hacerü’l-esvet ve İslam dinine göre şirk kabul edilen putlar bunun en güzel örneklerindendir.

http://www.facebook.com/groups/akildincelisirmi/456939021011967/


---


Peygamber'in hakemliğinde Hacerü'l-Esved'i yerine koymayı kabul ettiler. Hz. Peygamber yere bir örtü serdi, örtünün üzerine Hacerü'l-Esved'i koydu.


http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?action=dlattach;topic=18042.0;attach=2789
---
Bu temel ilkenin simgesi olan KARA TAS’ın bütün ilklerin başlangıcı olan Anadolu’nun Çatal Höyük ve Hacılar (On bin yıl önce) yerleşim yerlerindeki buluntularda, (ilk kazıyı yapan James Melleart’a göre) Ana Tanrıça Kibele’nin simgesi olarak bulunmasıydı. Bir baksa ilginç olan ise 2001 Space Odessey filminde de meşhur bir kara taş olmasıydı.

J. Mısır’ın Isis’i, Efes’in Artemis’i, Yuna ve Roma’nın Demeter’i ve Afrodit’in simgesi hep kara renk ile gösterilmiştir. Roma’nın yedi tepesinden biri olan Platin dağının üzerinde siyah küp şeklinde kara bir taş vardır. Manga mater, Meryem Ana’nın simgesidir. Ayni taşı Haceru’l-esved taşı olarak Kabe’de de görüveririz.
 
Anadolu’dan yola çıkan çokça gezgin bir tanrıça Kibele (unsuz Kybl = kible!) simgesi, Mısır’a geldiğinde KARA; eylemsizlik halinde görülür fakat tam bir etkinlik anlayışının simgesi (yaratılış) olarak ortaya çıkar ve antik Mısır’ın da adi olur.
http://ahmetdursun374.blogcu.com/asur-yasalari-kadin-ortulmesi/2328080


---


Hadis-i Şerifte Hz. Peygamber diyor ki, başlangıçta bu taş, bembeyazdı, daha sonra siyahlaşıp bugünkü duruma gelmiştir. Ve Hadîs-i Şerif diyor ki; hacca gelen günahkârların dokunmasındandır ki, taş tedricen siyahlaştı. Normal olarak tarihçiler, bu meseleyi bu şekilde nakletmektedirler. Bunlardan bir istisna vardır. Bu da ibni Abdil-Berr'in el-'ikdül-feridi'inde geçmektedir.

İbni Abdil-Berr bu hadiseyi olduğu gibi anlattıktan sonra, diğer Hadis kitaplarında rastlanmayan şu hususu ilave ediyor, «Sadece günahkârların dokunmasıyla değil, aynı zamanda kurban edilen hayvanların kanlarının bu taşa sürülmesinden ötürü taş, siyah olmuştur» Yüz binlerce sene, beyaz bir taşa kan sürüldüğünü düşünecek olursak, bu taş, kandan ötürü siyah olabilir.

İbn Adi Rebbih bu görüşünü teyit etmek için diyor ki: «Abdullah b. Zübeyr zamanında tekrar inşa edilmek üzere Kâ’be yıkıldığında, Hacerü'l-Esved'in sadece dışta kalan kısmının siyah olduğu iç tarafta olan kısmının beyaz olduğu görüldü».

Bu Hacerü'l-Esved diye bilinen taşın bir metre kadar uzunluğunda olduğunu yine İbn Abi Rebbih söylüyor. Ben bunun aslını bilmiyorum, görmedim; çünkü taşın beyaz kısmı, binanın iç tarafında kalmıştır. Fakat ben, sadece İbn Adi Rebbih'in bundan bahsettiğini söylemek istiyorum. Bugün için Hacerü'l-Esved, tavafın başlangıç noktasıdır. Binanın taş rengi ile Hacerü'l-Esved'in rengi birbirinden ayrı olduğu için, bu hemen fark edilir ve eller Hacerül-Esved'in üzerine yapıştırılarak tavafa başlanır.
http://ahmetdursun374.blogcu.com/allah-in-kizlari/8705097


---


Kâ’beyi su bastığı zaman ‘ Haceru’l –esved ‘ taşını, kabile reisleri arasında tek reis olmayan peygamber Muhammed yerine koymuştur. Peygamber Muhammed peygamberliğini ilan ettiği zaman Mekkeli müşrikler Muhammed’e şu teklifte bulunurlar : ‘Ey Muhammed eğer sen para istiyorsan sana para verelim, başımıza başkan olmak istiyorsan seni başkan yapalım, eğer istiyorsan seni kabilemizin güzel kızlarıyla evlendirelim. Yeter ki sen bu davadan yani İslam’ı anlatmaktan vazgeç. ‘

 Peygamber onlara şu cevabı verir: ‘Bir elime ayı, bir elime güneşi koysanız ben bu davadan vazgeçmem.’
http://ahmetdursun374.blogcu.com/hz-aise-den-bir-rivayet-1/438545


---


Hacerü'l-Esved'in konulmasına geldiğinde, kabileler arasında anlaşmazlık çıktı.pdf
http://www.facebook.com/groups/akildincelisirmi/456943254344877/

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !