Embed

Hayvan katliamında doğal hayat parkı kılıfı.

Hayvan katliamında doğal hayat parkı kılıfı.

 

Hayvan katliamında doğal hayat parkı kılıfı nedir, yasa tasarısında nasıl ifade bulmuştur sizlere anlayabilinecek şekilde izah etmeye çalışacağım.


İlgili yasa teklifinde bu yönde geçen sözcükleri kırmızı ile tespitliyorum.

Daha sonra ilgili dosyalara ekten göz atabilirsiniz.

A. Dursun

***

Sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkı: Hayvan bakımevlerinde kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra kayıt altına alınan sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevlerinde yeterli yer olmadığı takdirde sahiplendirilinceye kadar bakıldığı ve hayatlarını etolojik ihtiyaçlarına uygun olarak sürdürdükleri, mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan ve/veya işletilen sahipsiz ve sokak hayvanı bakımevlerini,”
----
31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alanların, bu amaçla bedelsiz olarak tahsisine Bakanlık tarafından izin verilebilir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Hayvan bakımevi ve doğal hayat parkı izinleri Bakanlık tarafından verilir.”
-----
MADDE 19- Sahipsiz hayvanlar ile ev ve süs hayvanlarının korunması amacıyla hayvan bakımevleri, sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkları ve hastanelerin kurulması; buralarda bakım, rehabilitasyon (iyileştirme), aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri tarafından, diğer yerlerde ise mahalli idareler tarafından gerçekleştirilir. Büyükşehir belediyeleri dışındaki mahalli idarelerden Bakanlık tarafından uygun görülenlere mali destek sağlanır.”
----
MADDE 22- Hayvanat bahçeleri Bakanlık, mahalli idareler ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Hayvanat bahçeleri hayvanların doğal hayat ortamına en uygun şekilde tanzim edilir. Bakanlık tarafından yapılacak hayvanat bahçeleri için 6831 sayılı Kanuna tabi alanlar bedelsiz olarak tahsis edilebilir.
-----
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1-

Ayrıca rehabilite edilip sokağa bırakılan hayvanların her yıl tekrar yakalanıp aşılarının yapılması da uygulamada zorluklara sebep olmaktadır. Bu sebeple, bakımevlerinde kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra kayıt altına alınan sahipsiz hayvanların, hayvan bakımevlerinde yeterli yer olmadığı takdirde sahiplendirilinceye kadar, oluşturulacak olan sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkında bakılması için düzenleme yapılmıştır.
---
MADDE 3-
Diğer taraftan, belediyelerin açtıkları hayvan bakımevlerinin kapasiteleri yeterli gelmemekte olup bakımevi kapasitesi mevcut hayvan sayısını karşılayamadığından; hayvan bakımevinde rehabilite edilen sahipsiz hayvanların, oluşturulacak sahipsiz hayvanlar doğal hayat parklarında sahiplendirilinceye kadar barındırılmasına dair düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkları için arazi tahsisinin mümkün olabilmesi amacıyla gerekli düzenleme yapılmıştır.
------
MADDE 7- Madde ile, sahipsiz hayvanlar ile ev ve süs hayvanlarının korunması için hayvan bakımevleri, sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkları ve hastanelerin kurulması ve buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi hizmetlerinin büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri tarafından, diğer yerlerde ise mahalli idareler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Sorgulamak isteyenlere adres...

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyonlar_sd.calismalar?p_kom_kod=33&p_islem=1

 

* Hayvan katliamında doğal hayat parkı kılıfı YASA TEKLİFİ.pdf

* MHP, 5199 sayılı kanun teklifi.pdf

* CHP, 5199 sayılı kanun teklifi.pdf

* HAYVANLARI KORUMA KANUNU.pdf

* Hayvan Islahı Kanunu.pdf

 

 

 

Hayvanları koruma kanunu nedir, ne değildir, değişikliğine neden karşı olunuyor.rar

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !