İmam - Hatip Liselerini tercih sebepleri nelerdir

İmam - Hatip Liselerini tercih sebepleri nelerdir

 

1997 yılından sonraki dönemde İmam - Hatıp Liselerindeki gelişmeler (Adana örneği)

.../...

Bu konuyla alakalı olarak TESEV’in yaptırdığı araştırma raporunda da ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor.

Adana, Erzurum, Diyarbakır, Samsun ve İstanbul’da 6 İmam Hatip Lisesi’nde 59 örgenci, 13 öğretmen, 8 idareci, 38 mezun, 24 veliyle görüşerek yapılan araştırmada örgencilere neden İmam-Hatip Lisesini seçtikleri sorulduğunda, çoğunluğu kendi isteğiyle geldiğini belirtiyor.

Öğrenci velileriyse hem dinî eğitimin, hem de pozitif bilimlerin bir arada verildiği kurumlar oldukları için çocuklarını İmam-Hatip Lisesine gönderdiklerini belirtiyorlar.

Araştırmaya göre İmam-Hatip Lisesi ortamının daha iyi olduğu, çocuğunun daha ahlaklı yetişeceği düşüncesi öğrenci velilerinin gerekçeleri arasında önemli yer tutuyor.

İmam-Hatip Lisesinin büyük bölümünün halktan gelen yardımlarla yapıldığı düşünülürse, halkın İmam-Hatip Liselerine desteği açık bir şekilde ortaya çıkıyor:


Ancak diğer yandan araştırmaya göre İmam-Hatip Lisesinde, üniversite şansı hayli düşük öldüğü için İmam-Hatip Lisesine çok az başvuru oluyor; aileler üniversite kazanma sansı daha düşük olan çocuklarını İmam-Hatip Lisesine yolluyor.

Okul yöneticileri, İmam-Hatip Lisesi mezunları ve muhafazakâr çevreler, sırf İmam-Hatip Liseleri kapanmasın diye köylerden, ücra köselerden, normal olarak lise eğitimi yapmayı düşünmeyen çocukları, kendilerine burs ve pansiyon olanağı sağlayarak topluyorlar.


Yapılmış olan bu araştırmanın sonuçlarına karsın bizim yapmış olduğumuz çalışmada bunun tam tersi bir durum ortaya çıkmaktadır.

“Yakın arkadaşlarım IHL’ de okuduğu için burada okuyorum” seçeneğine örgencilerin % 14,1’i katılırken, % 77’si bu görüşe katılmadıklarını belirtmektedir. % 8,8’lik bir bölüm ise kararsız olduklarını belirtmiştir.

“Okuyan, mezun olan büyüklerim tarafından tavsiye edildiği için IHL’ de okumaya karar verdim” seçeneğine öğrencilerin % 43’ü katılırken, % 45,9’u bu görüşe katılmadıklarını belirtmektedir. % 11,2’lik bir bölüm ise kararsız olduklarını belirtmiştir.

“Bugün yeniden liseye kayıt yaptıracak olsam yine IHL’ ye gelirdim” seçeneğine öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (% 70,6) katılırken, % 14,1’i buna katılmadıklarını belirtmektedir. % 15,3’lük bir bölüm ise kararsız olduklarını belirtmiştir.

Konu ve ilgili diğer yazılar altta sunulmuştur.

Başlıklar.

- İmam - Hatip Liselerini tercih sebepleri nelerdir.pdf
- İlköğretim din kültürü ve ahlâk bilgisi dersinin problem ve beklentileri, ilköğretim 8.sınıf öğrencileri.pdf
- İmam hatip lisesi öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin çok yönlü olarak incelenmesi.pdf
- İstanbul Büyükçekmece de lise öğrencilerinin din algısı.pdf
- İslam ve Mitoloji.pdf


Tamamını indirmek için...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !