Kaşgarlı Mahmud ve Divan-ı Lügat-it Türk

Kaşgarlı Mahmud ve Divan-ı Lügat-it Türk Divan-ı Lügat-it Türk;1072’de yazılmaya başlanmış.    Saciye ve Hamidiye Medreseleri’nde eğitim görmüş olan Kaşgarlı Mahmud, eğitimini tamamladıktan sonra kendini Türk dilini incelemeye adamıştır. Türkçe biz sözlük hazırlamak için çalışmalara başlayan Kaşgarlı Mahmud, iki yıl boyunca bütün Orta Asya’yı baştan başa katetmiş, Anadolu topraklarında ve Bağdat’ta köy köy gezerek Türk dili üzerine incelemeler yapmıştır.   Türk dilinin zenginliğini gözler önüne serebilmek amacıyla hazırlanan eserin kelime anlamı; Türk Sözlüğünün Divanı anlamını taşır. Orijinalinde Türkçe kelimelerin anlamları Arapça açıklanır. Tam 7500 sözcük içeren eserde, sadece sözcükler de yer almaz. Çeşitli atasözleri, dilbilgisi kuralları, şiirleri efsaneler, halk edebiyatı örnekleri ve tarih-coğrafya bilgileri de Divan-ı Lügat-it Türk’te önemli bir yer tutmaktadır.   1072 yılının Ocak ayında eserine başlayan Kaşgarlı Mahmud, sözlüğün yazımını 10 Şubat 1074’te tamamlamıştır. Türk yazılı edebiyatının bilinen en eski eseri Divan-ı Lügat’üt Türk’ün orijinali bugün Ayasofya Müzesi’nde korunmaktadır.   Açıklama:
Kaşgarlı Mahmut’un kim olduğu, nasıl çalıştığı ve eseri niçin yazdığı kitabın başında şöyle açıklanmaktadır:
‘‘Kendim, Türklerin en fasih konuşanlarından, en açık anlatanlarından, en doğru anlayanlarından, soy sopça en ileri bulunanlardan, en iyi kargı kullanan savaşçılardan olarak Türklerin hemen bütün beldelerini boydan boya dolaştım. Türk’ün, Türkmen’in, Oğuz’un, Cigil’in Yağma’nın, Kırgız’ın dillerini, kafiyelerini öğrenip bunlardan faydalandım. Bu kitabı, böyle uzun bir çalışmadan sonra belli bir tertip içinde ve beliğ bir üslûpla yazdım. Adımı dünyanın sonuna kadar yâd ettirmek ve Âhiret’te sonsuz nimet kazanmak için Allah’tan yardım dileyerek yazdığım bu kitaba Divân-ı Lûgati’t-Türk adını koydum.’’

 

Bu yazıyı neden paylaştım?

Bir yazışmamızda konu ile ilgili tartışmamız olmuş ve Diyenet işleri Başkanlığının yorumunu vermiştim.

Dilerseniz konu için bakınız...

BİZZAT:Kürtçe okunacak Kur'an ile Ilımlı islam başlıyor.
http://ahmetdursun374.blogcu.com/bizzat-kurtce-okunacak-kur-an-ile-ilimli-islam-basliyor_49790671.html
--------
Allah yerine Xwedê, Xuda, Xweda, Yezdan 
Suçumuz Tanrı demek miydi?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/allah-yerine-xwed-xuda-xweda-yezdan/5986206

----------------------

FETHULLAH Gülen'in bitişi
http://ahmetdursun374.blogcu.com/fethullah-gulen-in-bitisi/6063990
-----------
Kürt tarihinin diyalektik özelliği.
http://ahmetdursun374.blogcu.com/bizzat-kurt-tarihinin-diyalektik-ozelligi/6014455
-----------
Gülen's Background(Gülen'in arka planı).Rachel Sharon
http://ahmetdursun374.blogcu.com/gulen-s-background-gulen-in-arka-plani-rachel-sharon-kr/6014362
------------
LOZAN ZAFER Mİ HEZİMET Mİ? Patrikhane Lozan'ı zorluyor
http://ahmetdursun374.blogcu.com/lozan-lozan-zafer-mi-hezimet-mi-patrikhane-lozan-i-zorluyor/5982156

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !