Embed

MİT, İSTİHBARATIN TANIMI VE İSTİHBARAT ÇARKI

MİT, İSTİHBARATIN TANIMI VE İSTİHBARAT ÇARKI

 

ÖNSÖZ

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde kurulan istihbarat örgütlerinin birinci elden (otantik) arşiv belgelerine dayalı bir tarihi yazılamamıştır. Bunun sebepleri arasında, arşivlerimizin bazı bölümlerinin tasnif işleminin sürdürülmesinden dolayı kapalı bulunması ve istihbarata dayanan belgelerin bir kısmının gizliliğini halen koruması gösterilebilir.

Türkler'de istihbarat faaliyetlerinin çok eski dönemlerde başladığı bilinmektedir. Bu faaliyetlerin bir sistem içinde organize edilmesi, ilk defa Tanzimât (1839-1856) ve Islahât (1856-1876) dönemlerinde, bilâhare II. Abdülhamid döneminde kurulan "Yıldız İstihbarat Teşkilâtı" (1880-1908) ile gerçekleştirilmiştir.

Daha sonra Enver Paşa tarafından kurulan "Teşkilât-ı Mahsûsa" (1913-1918), ilk modern Türk İstihbarat Teşkilâtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mütareke ve Millî Mücadele (1918-1922) dönemlerinde, vatanın savunulması ve kurtarılması amacıyla ortaya çıkan askerî istihbarat grupları ise kişisel gayretler ile kurulmuş, faaliyetleri hemen hemen İstanbul ve çevresi ile sınırlı kalmış ve Ankara Hükümeti'nin mutlak otoritesine her zaman tâbi olmamışlardır.

Ektedir.

* İSTİHBARATIN TANIMI VE İSTİHBARAT ÇARKI.pdf

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !