NAKŞİ CUMHURİYETİ, NAKŞİBENDİLER VE SİYASET

Nakşî Cumhuriyeti...

 

İlhan Selçuk

 

 

Bugün pazar...

Pazar günleri köşe yazarlarının okuru eğlendirmek babında yazmaları usuldendir...

Usule uymakta yarar var...

Geçen cuma günü Cumhuriyet'in birinci sayfasında ünlü tarihçimiz Murat Bardakçı 'nın bir yazısı vardı...

Yazı şöyle başlıyordu:

"22 Temmuz seçimlerinin ve seçimlerden sonra Abdullah Gül 'ün Cumhurbaşkanlığı'na gelmesinin, üzerinde pek fazla durulmamış olan en önemli sonuçlarından biri, altı asırdır var olan ve Türkiye'de imparatorluk döneminden başlayarak son iki yüzyıldan bu yana iktidar mücadelesi sürdüren bir hareketin, Nakşibendiliğin bu mücadeleyi kazanarak devlete -ordu dışında- resmen hâkim olmasıdır."

Murat Bardakçı yazısını sürdürüyor:

"Osmanlı'nın yanı sıra Cumhuriyet döneminde de devletle çatışmaya giren dini grupların hemen tamamı, Nakşî doktrinden kaynaklanan görüşlere mensuptu."

Peki sonra?..

"Günümüzde modern versiyonlarının giderek güç kazandığı Said-i Nursi 'nin Nurculuk hareketi de temelinde Nakşî doktrine dayanıyordu. AKP kadrolarının yetiştiği yer olan MNP-MSP ve RP oluşumlarının temeli de Nakşî düşünce sistemidir."

"İskele-Sancak" adlı kitabımın (son baskı) 149'uncu sayfasında yer alan yazının başlığı:

"Son Yüzyılda Nakşilerin Kilometre Taşları..."

Lafı uzatmadan sıralayayım:

Nakşî Derviş Vahdeti (31 Mart Vakası'nın kahramanı...)

Nakşî Şeyh Sait (1925'te ünlü isyanın lideri...)

Nakşî Said-i Nursi (Pek meşhur Fethullah Gülen 'in ve Zaman gazetesinin şeyhi...)

Nakşî Fethullah Gülen (Amerika'da yaşayan Gülen, 22 Temmuz seçiminden sonra tam sayfa reklamla AKP'nin zaferini kutladı...)

Peki, Nakşibendi tarikatı AKP marifetiyle iktidara nasıl geçip Çankaya'ya nasıl el koydu?..

Soru önemlidir, yerindedir, yanıtın anahtarı gözleri açmak için birebirdir...

Nakşî siyaseti, geçmişte, hep İngilizlerle birlikte Kemalizme karşıt politika yapmıştır...

En çarpıcı örneği Şeyh Sait isyanında görülür...

Ancak Nakşilikte Erbakan Hoca ile bir 'sapma' olmuş, anti-Amerikan tutum benimsenmişti...

Şeyh Said-i Nursi'nin müridi Fethullah Gülen, sezgileri yabana atılmayacak bir Nakşî'dir; Amerika'ya yerleşmiş, Anglo-Amerikan himayesine sığınmış, AKP oluşumunun Amerika marifetiyle hayata geçirilmesi de (Erbakan'ın Saadet Partisi'ne ters düşen bir stratejiyle) Nakşibendiliğe iktidar yolunu açmıştır.

 

ABD'nin ünlü BOP'unun Türkiye ayağı 'Ilımlı İslam Devleti Modeli' , Nakşî mezhebinin siyasetini, Çankaya'ya da tırmandırmıştır.. 

Alttan gelen dinci dalga, Köşk'ü de ele geçirdi...

Zafer büyüktür!..

Said-i Nursi'nin müridi Fethullah Gülen, ta Amerika'dan, gazetesi Zaman'da zaferi tam sayfa ilanla boşuna mı kutladı?..

İşte size eğlenceli bir pazar yazısı...

Eğlenceli, ama gerçek mi gerçek...

Türkiye'de, cümbür cemaat, dışardan pazarlanan bir eğlenceyi hepimiz birlikte izliyoruz...

Bakalım, daha neler göreceğiz?..

--------------------------------

İlhan Selçuk
Nakşî Cumhuriyeti...
Eski kuşak karşısındakine bağlılığını vurgulamak için ne derdi:

- Bendeniz...

"Kulunuz, köleniz, hâk-i payiniz" anlamına gelen bir deyişti bu...

"Nakşibend" sözcüğünün sonundaki "bend" bağlılıktan kökenleniyor...

"Nakşî" nakışçı demek...

Nakşibendilik, Orta Asya'da 14'üncü yüzyılda ortaya çıkmış bir tarikattır; ama, Osmanlı'ya nakşedildiği zaman gözünü siyasal iktidara dikti...

İkinci Mahmut döneminde tehlikeli sayılıp dışlandı...

Cumhuriyet döneminde ise amacına ulaşıp iktidarı ele geçirdi...

*

Ne var ki kolay olmadı bu iş...

1923'te Cumhuriyet ilan edildi, 1924'te hilafet kaldırıldı...

1925'te Şeyh Sait isyanı yaşandı...

Şeyh Sait , Nakşibendi idi...

1930'da Menemen isyanı patlak verdi... Başkaldırının başındaki Derviş Mehmet , Nakşibendi idi...

31 Mart'ta adı ortaya çıkan Said-i Nursi de Nakşibendi idi...

Said-i Nursi'den sonra Nakşî bayrağını Şeyh Mehmet Zahid Kotku eline aldı; Erbakan 'ı ve Özal kardeşleri yetiştirdi...

Erbakan'ın Recep Tayyip, Abdullah Gül vb. üzerinde emeği çok büyük...

Ya Fethullah Gülen?..

Bildiğiniz gibi boynuz kulağı geçer, Nakşî Fethullah'a diyecek yoktur...

Amerika'da yaşayan Nakşi Fethullah Gülen, Said-i Nursi okulunun gazetesi Zaman'da 22 Temmuz seçiminden sonra tam sayfa reklamla AKP'nin zaferini kutladı...

*

22 Temmuz seçimleri için tarihçi Murat Bardakçı ne diyordu:

"Osmanlı'nın yanı sıra Cumhuriyet döneminde de devletle çatışmaya giren dini grupların hemen tamamı Nakşi doktrinden kaynaklanan görüşlere mensuptu.

22 Temmuz, Türkiye'de imparatorluk döneminden başlayarak son iki yüzyıldan bu yana iktidar mücadelesi sürdüren bir hareketin, Nakşibendiliğin, bu mücadeleyi kazanarak devlete -ordu dışında- resmen hâkim olmasıdır." (Cumhuriyet, 31.8.2007)

*

Türkiye'de Nakşî oligarşi iktidarı ele geçirdi, AKP kisvesi altında hükümetini kurdu, Çankaya'ya tırmandı, medyayı kuşattı, Amerika'nın ve Arap şeriatçılarının desteğiyle ekonomiyi denetimine aldı, şimdi yeni çıkarılan yasayla binlerce Nakşî savcı ve yargıç adayını kadrolara yerleştirmeye hazırlanıyor...

Ya toplum ne âlemde?..

Devleti ele geçiren Nakşibendinin karşısında iki büklüm olanların ağzındaki laf:

- Bendeniz...

Nakşibendi olmadan "bendeniz" olana söylenecek laf yok...

İlhan Selçuk   Cumhuriyet

***********

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !