Okullarda Peygamberin eşlerini okutun elinizi öpmeyen namerttir.

Okullarda Peygamberin eşlerini okutun elinizi öpmeyen namerttir.Resim için not:
Akromegali hastalığı, hipofiz bezinin olması gerekenden daha büyük bir hal alarak büyüme hormonu salgılaması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. (http://www.omeksus.net/akromegali/
)


5. sınıflara 'yaratılış' anlatacaklarmış.
5. sınıflara insanın yaratılış amacının Allah'a kulluk etmek olduğu anlatılacakmış.Dünya toplumlarında akıl hastalığının oranı %35 olduğu günümüzde Türkiye’deki bu oran % 45’lere çıkıyor.

Gerekçelerin başındaysa bilimden uzak yönetimlerin iş başına geliyor olması etken rol oynuyor.

Türkiye’de bilimden uzak yönetimlerin iş başına gelme, yönetimlere katkı ya da katılım oranı 1938’den bu güne kadar % 13,5 civarındayken son 30 yılda bu oran hızla artarak % 50’leri geçmiş bulunuyor.

Şimdiyse bilimden uzaklaşmayı da geçtik, 1.400 yıl geriye gidişin planları yapılarak toplumun beyni din afyonuyla uyuşturulduğu yetmezmiş gibi sabilerin beyinlerindeki tecavüz oranını da % 100’e çıkartmaya çalışıyorlar.

Peygamber kimi kurtarmış, din hangi inanç sahibine huzur getirmiş, dinle uyuşmayan hangi beyin hangi topluluk var ki Türkiye Cumhuriyeti’nin sübyanlarının beyinlerine tecavüzü farz biliyorsunuz?

Vahi dönemi bitmedi mi, sizlere nereden vahy gelmektedir?

Hangi peygamberin emirlerine göre Milli Eğitimi şuurusuz ve Dini eğitim yapıyorsunuz?

Başını kapattıklarınızın kıçları, pubis kılları bile ortalık yerde dolaşırken hangi din bu millete derman olacak?

Peki okullarda kaç kadınla evlenmeleri gerektiğini de çocuklara anlatacak mısınız?

Ya hayatını okuttuğunuz peygamberin kaç eşi olduğunu gerçek kayıtlarıyla okutacak mısınız?

Gerçekleri öğretecekseniz din derslerini, peygamberlerin tamamının hayatlarını mutlaka okutmanıza zaten ben taraf olurum ki, din, peygamber nedir, nasıl afyonlaştırılıyor, nasıl tecavüze uygun şekle getiriliyor herkes kendi anlamış olacaktır.

Peki, ilahiyat profesörleri neden çıt çıkartmıyorlar?

Çünkü gerçeği onlardan bir çoğu biliyor, gerçekleri söylerlerse tıpkı iktidara hemen her gelen gibi onların da rant kapıları kapanmış olacaktır.

İşte size Peygamberinizin eşleri…

Buyurun bunları da çocuklara okutun ellerinizden öpmeyen namerttir.

16 Eylül 2012

Ahmet Dursun


***

Hz. MUHAMMED’İN EŞLERİ

01-Hatice

02- Sevde binti Zem'a el-Amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22

03- Ayşe (Aişe) Ummu'l-mu'min Aişe bint Ebi Bekr es Sidîk el-Kuresiyye; Ayşe’nin 6 yasında iken Muhammed'e nikâh olduğuna dair hadisler için bak. Sahi-i Buhari Muhtasari C. 10, s.77-79, Hadis no 1553, İslam Ansiklopedisi C.2, s.201-205, Diyanet Vakfı

04- Safiye binti Huyey bin Ahtâb en-Nadriye el-israilliyye el-Haruniye; Safiye binti Huyey bin Ahtar, Meydan Larousse C. 10, s. 822, Şeriat ve Kadın-İlhan Arsel s. 246-247, Şeriat ve Kadın-İlhan Arsel s. 265, Sahi-i Buhari Muhtasari C. 8, s.429, Hadis no 1286, Şeriat ve Kadın-İlhan Arsel s. 285.

05- Cuveyriye binti Haris ibn Ebi Dirar el-Mustalikiye; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 490

06-Zeynep binti Huzeyme b. Haris b. Abdullah b. Amr b. Abdumenaf b. Hilal b. Amir b. Sa'saa el-Hilaliyye; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.4, s. 157

07- Meymune binti Haris el-Hilaliyye; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 490

08- Mariye binti Sem'un el-Kiptiye el-Misriyye (Cariye, ölen oğlu İbrahim’in annesi); Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s.485, 502,509

09- Reyhane binti Sem'un el-Kurziye (Cariye); Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 485, 491, 538

10-Zeynep binti Cahs el-Esediyye; Ibni Kesir; Büyük İslam Tarihi, C.2, s. 284, 380, Ibni Kesir; Büyük İslam Tarihi, C.3, s. 261; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.4, s. 248-251, 253, 275, 426; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 435, 485, 486, 489, 497; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.6, s. 161, 276, 277, 378, 513, 515; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.7, s. 59, 169, 173, 174, 521; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.8, s. 162; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.9, s. 181

11-Ummi Seleme Hind binti Umeyye el-Mahzumiyye; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.3, s. 98, 99, 138; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.4, s. 157; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 496

12- Aliye b. Zebyan b. Amr b. Avf b. Ka'b b. Abd b. Ebibekir b. Kilab; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 491

13- Esmabinti Ka'b el Cevniyye (Umeyme); • Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 494

14- Ummi Habibe Remle binti Ebi Sufyan Sahr b. Harb ibn Umeyye el-Umeviyye; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.3, s. 100; Ibni Kesir Büyük İslam Tarihi, C.4, s. 244, 245,-247, 397, 496; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 496, 497; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.8, s. 53; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.10 90, s.

15- Hafsa binti Omer b. Hattab el-Adeviyye; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.3, s. 265, 477; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.4, s. 294, 346; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 244, 253, 268, 269, 391, 434, 485, 486, 488, 496, 497, 536, 538; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.6, s. 24; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.7, s. 229, 230, 349, 373, 544; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.8, s. 57; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.9, s.12,13; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.10, s.542; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.12, s. 146; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.14, s. 330

16- Muleyka binti Ka'b; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 495

17- Leyla binti Hatim el-ensâriye; Ibni Kesir Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 498-499

18- Gaziyye binti Cabir b. Hakim; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi ihi, C.5, s. 497, 500

19- Ummu Serik el-Ensariye en-Ensariye en-Neccariye; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 494, 498
20- Senba; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 486

21- Ali b. Zebyan b. Amr b. Avf b. Ka'b b. Abd b. Ebibekir b. Kilab; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s.491

22- Havle binti Hâkim es-Sulemi; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 17, 18 492, 497

23- Amre binti Yezid el-Gifariyye; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 486

24- Katile binti Kays; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 494

25- Esma binti Salt; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 494

26- Hamze binti Haris el-Muzeniye; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 494 (nişanlandı)

27- Havle binti Huzeyl b. Hubeyre et-Taglibi; (Şam’dan Muhammed'in yanına gelirken vefat etti.) Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 491

28- Saraf binti Fudale b. Halife; (Havle binti Huzeyl b. Hubeyre et-Taglibi'nin teyzesi, Şam’dan Muhammed'in yanına gelirken vefat etti); Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 491

29- Emine; Ibni Kesir Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 492

30- Umeyme binti Numan b. Serahil; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 492, 493

31- Fatima binti Dahhak b. Sufyan; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 59, 493

32- Amre binti Yezid el-Kilabiye; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 494
33- Amre binti Zeyd; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 492; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 485.


Peygamber vefat ettiği zaman dokuz zevcesi vardı. Bu konuda ihtilaf yoktur, bu zevcelerinin adları şöyle idi:

Aişe binti Ebu Bekir es-Siddik et-Teymiyye, Hafsa binti Omer b. Hattab el- Adeviyye, Ummu Habibe Remle binti Ebi Sufyan Sahr b. Harb Ibn Umeyye el- Umeviyye, Zeynep binti Cahs el-Esediyye, Ummu Seleme Hind Sevde binti Zem'a el-Amiriye, Cuveyriye binti Haris Ibn Ebi Dirar el-Mustalikiye, Safiye binti Huyey b. Ahtab en-Nadriye el-Israiliyye el-Haruniye.

Vefat ederken Peygamber'in iki de cariyesi vardı. Bunların adları şöyle idi:

Mariye binti Sem'un el-Kiptiye el-Misriyye, Bu kadın Mısır’ın Ensina mıntıkasındadır ve Peygamber'in oğlu İbrahim’in annesidir.

Diğer cariyenin adı ise şöyle idi:

Reyhane binti Sem'un el-Kurziye, Bu kadın Müslüman oldu, sonra Rasûlullah onu azat etti. O da ailesinin yanına gitti.

Bazılarının iddiasına göre bu kadın örtünüp ailesinin yanında kalmıştır.

Bazı Cariye isimleri:
- Havle; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 537

- Rezine; Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 537

- Reyhane binti Sem Ibni Kesir Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 491

- Meymune binti Sa'd Ibni Kesir, Büyük İslam Tarihi, C.5, s. 541

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !