Okusaydı Müslüman olabilir miydi? Bölüm II

Okusaydı Müslüman olabilir miydi? Bölüm I

 

Okusaydı Müslüman olabilir miydi? Bölüm II 

Sayın K. S…,
Özetle söyleyeyim ki ya kitabınıza inanıyor ve yazdıklarını doğru kabul ediyorsunuz ya da okumadınız, okuduklarınızı anlamadınız ve bunun için de kendinizi sorumlu hissetmiyorsunuz.

Bir konuda iki doğru olmaz.

Tanrı tektir diyorsanız öyledir. Tanrının emri şöyledir diye inanıyorsanız öyledir aksi hâlde duruma, menfaatlere göre bir tanrı yaratılmış olur ve o zaman ben haklı olurum.

Örneğin;
Eski Arap geleneklerinde (İslam öncesi) Putperestlerin hac sırasında (Kâ’be tavafında) hep bir ağızdan yaptıkları telbiyede olduğu gibi Lebbeyk Allahümme lebbeyk.La şerike leke illa şerikun huve lek.Temlikuhu ve ma-melek (Buyur Allah’ım emret. Buyur senin hiçbir ortağın yoktur. Ancak bir tek ortağın var ki onun sahibi de sensin) şeklindeydi.
Bunun Putperest gelenek olduğu ortadadır, şüphe yoktur.

Ancak İslamiyet sonrasında aynı kelimeleri (Kâ’be tavafında) söylendiği gibi alacaksınız ve tek bir yerini değiştireceksiniz.

Şöyle ki;
Lebbeyk Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke. Lâ şerîke leke lebbeyk. (Emrine âmâdeyim,; Allah’ım, Senin ortağın yoktur; Hamd ve nimet Sana mahsustur, mülk de; Senin ortağın yoktur) diyeceksiniz.

Görüldüğü üzere (Ancak bir tek ortağın var) kısmı çıkartılmış olmakla yeni bir din yaratılmış olunduğunu görebiliyor musunuz?

Kur’an da tıpkı böyle.

Diğer kitapları okursanız yaklaşık aynı satırlar sanki bir birine kes/kopyala/yapıştır yapılmış ancak arada bir iki kelime eklenmiş durumdadır.

Sizi bilmem ancak bu benim mantığıma ters.

Yeni bir dinden bahsediyorsanız yeni olacak, tıpkı yukarıda verdiğim telbiyede olduğu gibi bir kelime çıkartmak ya da ilave etmekle yeni bir şey söylenmiş olmaz.

Bu olsa olsa Aristo mantığı (Düz Mantık) olur ki çok basit açıklaması vardır.

“Gerçekler acıdır, biber acıdır, öyleyse gerçek biberdir” diye klasikleşmiş iki önermenin sıkça kullanıldığını siz de biliyorsunuz.
Mantık, felsefeye girerek elbet ki konuyu budaklandırmak istemiyorum ancak bu kadar basit açıklaması olan dinleri herkes hakkıyla okumuş olsaydı inanıyorum ki dindar ve din kalmayacaktı.
İşte dinlerde ve dindarlık böyledir, anlamadığınız konuları daha karmaşık hale getiriler, önünüze ulemalar, sahabeler, asr-ı saadet örnekleri koyarlar.

Siyer-i Nebilerden olmaz ise yaratılmış hadislerden dem vurular.

Yeter ki anlaşılmasın. Çünkü bir ruhban sınıf yaratmak rant kapısının en kutsal görevidir.
Sorsanız İslam’da ruhban sınıfı yoktur derler ancak benim çocukluğumdan beri dinlediğim öğüt şudur.

Konuşma günah, konuşma yanlış olabilir, konuşma ulema bilir…
Sorma ayıptır, sorma yanlış anlaşılır, sorma kendi işine bak…

Uzun sözün kısası tüm bu yasakların tek nedeni vardır.

Sorgularsan din biter.
Din biterse rant biter.

Dünyada din üzerinden kaç kişi geçiniyor biliyor musunuz?

Hani İslam Peygamberi, “Her kim bu din üzerinden kazanç (Rant anlamında) sağlıyorsa bizden değildir” demişti?

TV’lere bir bakın, onu da mı görmedim diyeceksiniz?

CD’ler, kitaplar, filmler, say say bitmez bir Pazar…

İşte din budur, işte rantın hası bu kapıdadır.

Düşünün ki bir din adamı (hangi din olursa olsun) dinler ortadan kalktığında neyle geçinecek, hangi mesleği vardır ki ekmek parası kazanabilecek hiç düşündünüz mü?

Ama hurafe anlatmakla alim sınıfına giriyor ve köşe oluyor.

Tıpkı bazı paşalar gibi.

Apoletlerini söküp sokağa saldığınızda hangi vasıfları, hangi meslekleri var da geçimini temin edebilecekler hiç düşündünüz mü?

İşte dinler de, bazı unvanlar da rant kapısının ballı, kaymaklı lokmalarıdır.

İnsanlığa hizmet etmeyen, katkı sağlamayan hiçbir şey kutsal değildir ki paşaların da, peygamberlerin de yaptığı budur.

Benim gözümde ha General ha Peygamber, hiçbir farkı yoktur.

Diğerleri ise çerezden, otlanmaktan başka bir anlamı yoktur, olmayacaktır da.

Bu konuda anlaşabileceğimizi sanmıyorum.

Çünkü siz inançlarınızı kullanıyorsunuz ben ise mantığımı.

Sizi mantıksız olmakla itham etmiyorum dikkat ediniz, ikisi arasında çeliştiğinizi söylüyorum.

Yani bir mantık, bir inanç…

Olmaz, olamaz, o nedenle anlaşamayız.

Şimdiye kadarki katkılarınıza teşekkür ediyorum.

Bu konu benim için burada kapansın istiyorum.
Sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Ahmet Dursun

-----

Söylediklerinizin hepsine bir cevap verebilirim ve hepsine gerekli cevaplar da İslam alimleri tarafından verilmiştir. Fakat sizin bu katı tutumunuzu ve önyargılarınızı değiştiremeyeceğimi bildiğimden ve konuyu burada kapatma isteğinize icabet etmeyi daha uygun gördüğümden bunlara cevap vermeyeceğim. Size de kolay gelsin.

K.S

-------

Ben de o yanıtlara işaret etmiştim.

Zaten o yanıtların eksik olduğuna inandığım (size göre katı tutumda olduğum) için evet sonuç vermeyecek tartışmaya ikimiz açısından da gerek yok. İcabete karşılığınızın olumlu olmasına teşekkür ediyorum.

Siz gerçekten tartışılacak kalitede bir insansınız ancak inanın ki ben bu yorumları yapmaktan bıktım ve artık sıkılıyorum.


Hoş görünüze tekrar teşekkür ediyorum, sağlıkla kalın…

 

Ahmet Dursun

------

Rica ederim. Bilmukabele.

K.S

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !