PKK:MİLLETVEKİLLERİ,ÖCALAN'A AF İSTEDİ.

ABD'li emekli büyükelçi Peter Galbraith, Türkiye'nin kapsamlı bir genel af ilan etmesi halinde PKK sorununun yok olacağını savundu. PKK'nın ılımlılaştığını, ayrılıkçılıktan vazgeçtiğini öne süren Galbraith, "Eğer Türkiye kapsamlı bir af ilan ederse, Kandil Dağı'ndaki savaşçıların çoğu evlerine döner, PKK yok olur" iddiasında bulundu.ANKA

***********

PKK teror orgutu uyesi oldugu gerekcesiyle Gebze Cezaevi’nde tutuklu iken milletvekili secilen DTP’li Sebahat Tuncel, cani Abdullah Ocalan’I da kapsayan genel af istedi.

DTP’li Tuncel Apo’ya af istedi
PKK teror orgutu uyesi oldugu gerekcesiyle Gebze Cezaevi’nde tutuklu iken milletvekili secilen DTP’li Sebahat Tuncel, cani Abdullah Ocalan’I da kapsayan genel af istedi. Tuncel, “Kurt sorununun cozum ko$ullarInIn yaratIlmasI gerekiyor. Bunun icin de onemli bir adIm olarak siyasi bir genel af cIkartIlmasI gerekiyor” dedi.

CEZAEViNDEN MECLiS’E GiDEN DTP’Li SEBAHAT TUNCEL Ocalan’a af istedi
DTP istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, “Kurt sorununun cozumu icin onemli bir adIm olarak
siyasi bir genel af cIkartIlmasI gerekiyor” dedi

Teror orgutu uyesi oldugu gerekcesiyle Gebze Cezaevi’nde tutuklu bulundugu sIrada milletvekili secilen DTP istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Bebek katili Abdullah Ocalan’I da kapsayan genel af istedi. Tuncel, “Kurt sorununun cozum ko$ullarInIn yaratIlmasI gerekiyor. Bunun icin de onemli bir adIm olarak siyasi bir genel af cIkartIlmasI gerekiyor” ifadesini kullandI. Tuncel, $unlarI soyledi: “Cezaevleri konusunda calI$ma yapan bir cok dernek ve kurum var bu kurum ve dernekler cezaevleri sorunlarInI birebir takip ediyor. Bu kurumlarla ortak calI$mak ve mevcut ko$ullarIn duzeltilmesi icin calI$ma yurutulebilir. Ancak Turkiye’de siyasi genel bir affa ihtiyac var. Kurt sorununun cozum ko$ullarInIn yaratIlmasI gerekiyor. Bunun icin de onemli bir adIm olarak tum siyasi tutsaklarIn toplumsal ya$ama katIlmalarInI saglayacak siyasi bir genel af cIkartIlmasI gerekiyor.”  Tuncel, cezaevinde ya$adIklarInI anlatIrken “BazI anlarI anlatmak zor ancak ya$amak gerekir. Orada olmanIn kendisi bir i$kencedir aslInda” dedi.

Meclis’te boyle yemin etmi$ti
Sebahat Tuncel, Gebze Cezaevine goturulmeden once bir sure Uskudar Pa$akapIsI Cezaevi’nde kaldIgInI, burada kadIn tutuklulara $iddet uygulandIgI iddiasInda da bulundu. Tuncel, teror orgutu uyesi olmaktan tutuklu bulundugu cezaevinden Meclis kursusune geldi.

Tugluk, Anayasa; Akat, Adalet; YIldIz, Savunma, Kaplan, Plan Butce Komisyonu’nda gorev aldI

Teroristba$InIn 4 avukatIna komisyonlarda gorev verildi...

Apo’nun avukatlarI kritik komisyonlarda
Tugluk, Anayasa; Akat, Adalet; YIldIz, Savunma, Kaplan, Plan Butce Komisyonu’nda gorev aldI

Teror orgutu PKK’nIn eleba$I Abdullah Ocalan’In avukatlIgInI yapmI$ olan dort DTP milletvekili Meclis KomisyonlarInda uye oldular.  Ocalan’In avukatlarIndan DiyarbakIr Milletvekili Aysel Tugluk Anayasa Komisyonunda, $Irnak Milletvekili Hasip Kaplan Plan ve Butce Komisyonunda, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata Adalet Komisyonunda, Batman Milletvekili Bengi YIldIz Milli Savunma ve AB Uyum Komisyonunda gorev aldIlar. Siyasi partilerin milletvekili sayIlarIna gore, komisyonlarda kac milletvekili ile temsil edilecegi belirlendi. Buna gore, Plan ve Butce Komisyonunda DTP’ye iki uyelik du$erken, diger komisyonlarda birer uyelik du$tu.

Biri dI$Inda hepsine gorev
DTP’nin 20 milletvekilinin bulunmasI nedeniyle Siirt Milletvekili Osman Ozcelik dI$Inda hepsi Mecliste gorev aldI. Boylece DTP’li 15 milletvekili komisyon uyesi olurken, Bengi YIldIz ve Nuri Yaman iki$er komisyona uye oldular. DTP’li diger 5 milletvekili ise Grup ve Meclis yonetiminde yeraldIlar. Mardin Milletvekili Ahmet Turk DTP Grup Ba$kanI, DiyarbakIr Milletvekili Selahattin Demirta$ ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan Grup Ba$kanvekili, Mu$ Milletvekili SIrrI SakIk da TBMM idare Amiri oldu.
DTP Milletvekilinin gorev aldIklarI komisyonlar $unlar:
Aysel Tugluk (Anayasa Komisyonu)
Ayla Akat Ata(Adalet Komisyonu)
Bengi YIldIz (Milli Savunma Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu)
Nuri Yaman (ici$leri Komisyonu ve KiT Komisyonu)
Sebahat Tuncel (DI$i$leri Komisyonu)
$erafettin Halis (Milli Egitim Komisyonu)
Ozdal Ucer (BayIndIrlIk, imar,Ula$tIrma ve Turizm Komisyonu)
Pervin Buldan (Cevre Komisyonu)
Sevahir BayIndIr (SaglIk, Aile, CalI$ma ve Sosyal i$ler Komisyonu)
Mehmet Nezir Karaba$ (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu)
ibrahim Binici (TarIm,Orman ve Koyi$leri Komisyonu)
Emine Ayna (Dilekce Komisyonu)
Gulten KI$anak ve Hasip Kaplan (Plan ve Butce Komisyonu)
AkIn Birdal (insan HaklarI Komisyonu)

*************

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !