SÜRGÜNDE DOĞU TÜRKİSTAN HÜKÜMETİ NASIL KURULDU

Rabia Kadir ve Fethullah Hoca-Leyla Zana benzerlikleri.
Bakınız...
http://ahmetdursun374.blogcu.com/rabia-kadir-ve-fethullah-hoca-leyla-zana-benzerlikleri_47569171.html
*************

SÜRGÜNDE DOĞU TÜRKİSTAN HÜKÜMETİ NASIL KURULDUKukla hükümetin başkanı Fethullahçı

Adnan Akfirat

Aydınlık, 31 Ekim 2004

Enver Yusuf Turani'nin ortağı, Fethullah'ı Papa ile buluşturan Rüştü Kalyoncu. Toplantı salonunu Fethullahçıların Türk Amerikan Dostluk Derneği tuttu. Fethullah ile düzenli buluşan Fuller ve Abramowitz'in katkısı. Şenkal Atasagun, Binbaşı Kozinoğlu ve "Japon" kodlu yardımcısının rolü. AKP yönetiminin hizmetleri. Dalay Lama faktörü.

ADNAN AKFIRAT

ABD'nin Çin'i parçalamak ve terör eylemleri düzenlemek için kurduğu "Sürgünde Doğu Türkistan Hükümeti"nin Başbakan ve Dışişleri Bakanı Enver Yusuf Turani, Fetullahçı.
1962 doğumlu Enver Yusuf, Çin'den Suudi Arabistan'a kaçtı. 1983-1985 yıllarında Türkiye'de ikamet etti. Turani soyadını Türkiye'de iken kullanmaya başladı. İstanbul'da dil öğrenmek için kaydolduğu İngiliz Kültür kanalıyla ABD'ye gönderildi. 1998 yılında ABD vatandaşı oldu.
Türkiye'ye getirildiğinden bu yana Fethullah Gülen örgütüyle içiçe. Enver Yusuf, ABD'de "Doğu Türkistan Özgürlük Merkezi"ni kurduğunda Fetullahçı Zaman gazetesi 25 Kasım 1996'da tam sayfa röportaj yayımladı.

Enver Yusuf, 11 Eylül 2001 tarihine kadar Mclean'de çok lüks bir villada yaşıyordu. Suudi Arabistan'dan düzenli para alıyordu. ABD yönetiminin yurtdışından kaynağı belli olmayan finansman sağlanmasını önleyen düzenlemeler yapması sonucunda parası kesildi. Son üç yılda Fethullah tarikatında etkin.

ESRARENGİZ RÜŞTÜ KALYONCU

Uygur örgütleri arasında fazla ağırlığı bulunmayan Enver Yusuf'un "başbakan" atanmasında. Fethullahçılarla ilişkinin kilit önemi var.

Enver Yusuf, Fethullah Gülen'in Papa ile buluşmasında ön ayak olan ve görüşmede çevirmen olarak bulunan Rüştü Kalyoncu ile ortak. Rüştü Kalyoncu, 1931 İzmir doğumlu Hukuk Fakültesi mezunu. İzmir'de ticaret yapan ağabeyi Fethullah'ın en önemli maddi destekçilerinden biri. Rüştü Kalyoncu, uzun yıllardır ABD'de bulunuyor. Bir dönem Amerikan Adalet Bakanlığı'nda çalıştı. Fethullah Gülen'in CIA ve Pentagon'la bağlantılarını sürdürüyor.

Kukla hükümet tezgahının her boyutunda Fethullahçılar devrede. Fethullah'ın Virginia'da kurduğu Amerikan Türk Dostluk Derneği de (American Turkish Friendship Association) kukla hükümetin ilk toplantısının düzenlendiği Fairfax Kütüphanesi'nin kiralanmasında rol aldı.

FULLER, ABRAMOWİTZ VE FETHULLAH

Sürgünde Hükümet kurulmasını ABD hükümeti, CIA kanalıyla yaşama geçirdi. Başrolde CIA Ulusal İstihbarat Konseyi eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller var. Fuller'in Rand Corporation bünyesinde Pentagon için 1998'de hazırladığı "The Xinjiang Project" raporu 2003 yılında "The Xinjiang Problem" başlığıyla yayınlandı. Rapor, Çin'in kuşatılmasında Sincian Özerk Bölgesi'nin önemini saptıyor ve iç kargaşayı hedefleyen bir strateji öneriyor.

Enver Yusuf, Graham Fuller ve ABD eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz ile sürekli temasta. Fuller ve Abramowitz, ABD'de kaçak bulunan Fethullah Gülen ile düzenli olarak görüşüyorlar.

Fuller, Kukla Hükümet'in kurulmasından hemen sonra, CIA yönetimi ile Bush'un Güvenlik Danışmanı Condollozze Rice arasındaki çekişmenin, çatışmaya dönüşmesi nedeniyle ABD'yi terkederek Kanada'ya yerleşti.

MASRAFLAR NED'TEN

Sürgünde hükümet, Uygur örgütleri için de sürpriz oldu. CIA uzun yıllardır bu planı yedekte tutuyordu. Türkiye'de AKP hükümetinin işbaşına gelmesi bu adımın atılmasında belirleyici oldu.
Herşey son beş ay içinde olup bitti.

28-29 Mayıs 2004'te Uygur Amerikan Federasyonu'nun ABD'nin Başkenti Vaşington'daki Genel Kurulu'na Türkiye'den de 70 kişi katıldı. Yol paraları Amerikan Hükümeti'nin bütçesinden karşılandı. Örtü ise ABD'nin dünyanın her yanında sivil toplum örgütlerine para aktaran resmi kuruluşu Demokrasi Vakfı (National Endowment for Democracy-NED). Enver Yusuf, genel Kurul'a katılanlara evinde bir davet verdi ve sürgünde hükümet kurulması projesini gündeme getirdi. Sessizlikle karşılandı.

AKP hükümetinden gerekli destek alındıktan sonra, Ağustos 2004 sonunda 60'a yakın ayrılıkçı Uygur önde geleni, ABD'de Enver Yusuf'un davetiyle Sürgünde Hükümet Kurulmasını görüşmek üzere buluştu. Bu toplantının giderleri de NED'ten sağlandı. NED'te para almak için başvurulan kişi ise Türkiye için tanıdık bir Nelson Ledsky. 1989-1992 yılları arasında ABD Başkanı'nın Kıbrıs özel temsilcisi. Emekli büyükelçi Ledsky, NED'in iki bacağından biri olan Demokrat Parti'ye bağlı (National Democracy Instute)Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün Başkanı ve Avrasya Projesi'nin sorumlusu. Türkiye'de, TUSİAD, TESEV, TÜSES gibi kuruluşlar da Ledsky'den para alıyorlar.

BBP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞINDAN BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA

Türkiye'den gidenlerin arasında Doğu Türkistan Vakfı Başkanı emekli general M. Rıza Bekin de var. Doğu Türkistan Derneği eski Genel Sekreteri İsmail Cengiz, vize alamadığı için gidemedi. Ama kayınpederi Hızırbek Gayretullah, ABD'ye uçtu. Hala orada. Hızırbek Gayretullah Sürgünde Doğu Türkistan Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı. Son seçimlerde, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik Partisi'nden Zeytinburnu Belediye Başkan adayıydı.
Toplantıda, Doğu Türkistan mücadelesinin en tanınan lideri İsa Yusuf Alptekin'in oğlu Erkin Alptekin, hükümetin kurulması için ABD'den destek alınamayacağını söyledi ve erken bulduğunu belirtti. Enver Yusuf, gerekli desteğin alındığını söyledi. Bu toplantıda, "sürgünde anayasa" hazırlamak için bir heyet oluşturuldu. Anayasa taslağı, aslağı, Enver Yusuf, Hızırbek Gayretullah, ve China e Lobby adlı CIA denetimindeki kuruluşun Başkanı D.J. Mcguire tarafından hazırlanmıştı. 11 Eylül 2004 günü Fairfax Kütüphanesi'nde toplanarak anayasa taslağına son halini verdiler.

14 Eylül günü ABD Parlamento binası "Capitol Hill"in içinde Amerikan bayrakları eşliğinde "Sürgünde Doğu Türkistan Hükümeti"nin kurulduğu ilan edildi.

DALAY LAMA FAKTÖRÜ

Bu girişimin erken olduğu ortak fikirdi. ABD'nin 2010 yılından sonra böyle bir hükümete destek vereceği bekleniyordu. Ancak Dalay Lama'nın BM'nin denetiminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne dönmesi ihtimali belirmişti. ABD'nin, Çin'e karşı başka koz elde etmek için "Sürgünde Hükümet" kurdurduğu değerlendiriliyor.

Kukla hükümetin başkanı Enver Yusuf ile Dalay Lama'nın yakın ilişkisi var. Aynı stratejiyi izliyor.

Emekli general M. Rıza Bekin, "bir eşiğin aşılması" olarak niteleyerek, sürgünde hükümetin kurulmasını savundu. Ancak bu aşamada Cumhurbaşkanlığını üstlenmemesi gerektiğine karar verdiler. Hükümetin ilanından sonra, değiştirilebileceğini söyleyerek, mevcut kabine açıklandı. Kabul edenler görev aldı. Kabinede çoğunluğun Kazak olması rahatsızlık yarattı. Bu durum, kukla hükümetin kurulmasında başı çeken

Irak Türkmen Cephesi'nin ABD Temsilcisi Orhan Ketene'nin etkisine bağlanıyor. Kukla hükümetin adalet Bakanı Ketene'nin eşi Hanife Erbaş, Kazak.

20 KASIM'DA YİNE VAŞİNGTON'DA

Kukla hükümetin birinci ayı doldu. ABD yönetimi, bu sürede kukla hükümete mesafeli duran Uygur örgütlerini ikna etti.

Kukla Hükümetin Basın Sözcüsü İsmail Cengiz, "4 numaralı bildirisinde" 8-10 Ekim tarihlerinde Münih'te, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Doğu Türkistan adlı vakıf, dernek ve merkezlerin katılımıyla "Dünya Uygur Kurultayı" düzenlendiğini bildirdi. Cengiz'e göre, kurultaya katılan bütün çevreler, "sürgünde hükümet"e destek verdi.

Münih toplantısında, 20-25 Kasım'da ABD'de geniş katılımlı toplantı yapılması ve kabinede değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

İlan edilen kukla hükümetin çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşuyor. Kukla hükümetin Turizm Bakanı ve Basın Sözcüsü İsmail Cengiz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve İstanbul'da ikamet ediyor. Cengiz, Sürgünde Doğu Türkistan hükümetine AKP yönetiminden ve Fethullah Gülen'den destek aldıklarını gizlemiyor

ERDOĞAN, GÜL VE AYDIN'IN ROLÜ

AKP hükümeti, CIA operasyonuna destek vermesini, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincian Uygur Bölgesi'ndeki Türk vatandaşlarının durumunu iyileştirmesi için bir koz elde etmek olarak savunuyor.

Kukla Hükümet operasyonu, Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, AKP hükümetinin Dış Türklerden Sorumlu Bakanı Mehmet Aydın'ın bilgisi dahilinde, MİT Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndaki Fethullahçı ekibin eşgüdümüyle yürütüldü.

Sürgünde Hükümet kurulduğuna ilişkin İsmail Cengiz'in basın toplantısı haberi, AKP'nin kontrolündeki TRT 1 ve TRT 2 televizyon kanallarında 22 eylül 2004 günü bütün haber bültenlerinde yer aldı. Doğu ,türkistan örgütleri, bu gelişmeyi AKP yönetiminin, kukla hükümeti desteklediği işareti olarak birbirlerine müjdelediler.

Kukla Hükümet'in oluşturulmasında, Türkiye Cumhuriyeti resmi organının rolüne dikket çekiliyor: Dış Türkler Genel Müdürlüğü. Devlet Bakanı Mehmet Aydın'a bağlı. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde de bu konuyla meşgul bir genel müdür yardımcılığı var. Devlet Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlük ile paralel çalışıyor.

CIA-MİT YAPIMI

Hükümet üyelerinin çoğu Türkiye'den

Kukla hükümetin listesi ve yaşadıkları ülkelerin dökümü yapıldığında bu operasyonun kim tarafından yürütüldüğü ortaya çıkıyor:

Ahmet İgemberdi: Cumhurbaşkanı (Avustralya)
Abdülveli Can: Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Türkiye)
Sultan Mahmut Kaşgarlı: Meclis Başkanı (Türkiye)
Enver Yusuf: Başbakan ve Dışişleri Bakanı (ABD)
Hızırbek Gayretullah: Başbakan Yardımcısı (Türkiye)
Damian Rahmat: Başbakan Yardımcısı ve Milli Eğitim Bakanı (ABD);
K. H. : Milli Savunma Bakanı (ABD)
Azat Mahmut: Maliye Bakanı (ABD);
Aydoğan Kubilay: Ekonomi Bakanı (Türkiye);
A.Celil Karakaş: İçişleri ve Enformasyon Bakanı (Almanya)
Savut Mahmut: Ulaştırma Bakanı (ABD)
Hanife Ketene Erbaş: Adalet Bakanı (Türkiye)
Sultan Mahmut: Kültür Bakanı (Türkiye)
Abdulhekim Rahman: İmar ve İskan Bakanı(ABD),
Reşide Gencer : Sağlık Bakanı (Türkiye)
Nefise Özgen: Tarım ve Köyişleri Bakanı (Türkiye)
İsmail Cengiz: Turizm Bakanı (Türkiye).

TERTİBİN TÜRKİYE AYAĞINDA MİT'TEKİ CIA'CI EKİP

Kaşif Kozinoğlu başrolde

Kozinoğlu'nun Türkiye'deki Doğu Türkistan ayrılıkçılarıyla birebir bağlantısı var. İstanbul'un Zeytinburnu semtinde Türkistan Lokantası'nda düzenli buluşmalar yapıyor. Bu operasyonu, "Japon" kod adlı MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı kanalıyla yönetiyor.

Çin hükümetinin ve ABD yönetiminin saptaması ortak : "Doğu Türkistan mücadelesi"nin Çin'i rahatsız edecek bir düzeye gelmesi ancak Türkiye'nin katkısıyla mümkün olabilir. ABD, bu nedenle kukla hükümetin ev sahipliği görevini AKP hükümetine verdi. CIA bu operasyonu MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun üzerinden yürüttü. Atasagun'un görevlendirdiği kişiyse MİT Operasyon Daire Başkan Yardımcısı Kaşif Kozinoğlu. Kozinoğlu, Özel Harpçi Binbaşı. Özbek Generali Dostum'un karargahında "general" rütbesiyle görev yaptı. AKP hükümetinin Ağustos ayında düzenlediği Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya'ya karşı tertibin başrolündeydi.
Kaşif Kozinoğlu'nun Türkiye'deki Doğu Türkistan ayrılıkçılarıyla birebir bağlantısı var. İstanbul'un Zeytinburnu semtinde Türkistan Lokantası'nda düzenli buluşmalar yapıyor.
İstanbul merkezli kukla hükümet operasyonunu, MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı yönetiyor. Kaşif Kozinoğlu'na doğrudan bağlı MİT Bölge Başkan Yardımcısı'nın kod adı: "Japon". Orta Asya kökenli olmasından dolayı böyle deniyor.

AFGANİSTAN'DA ÜS İSTİYORLAR

Kukla Hükümet'in sözcüleri, her açıklamalarında "terör"e karşı olduklarını söylüyorlar. Ancak ABD'den talepleri, Afganistan sınırları içinde "Sürgünde Hükümet" için bir toprak parçası verilmesi. Ayrılıkçılar burada toplanacak ve eğitilecek. Türkiye'den, Bosna'ya, Çeçenistan'a, Keşmir'e, Sincian'a "savaşmaya" gönderilen şeriatçı militanların arasında Uygur kökenliler de var. Bunlar, Türkiye'nin değişik bölgelerinde SüperNATO'nun kamplarında askeri eğitim alıyor. 12 Eylül 2004 tarihli Aydınlık'ın kamuoyuna kapktan duyurduğu "Yalova'daki Çeçen Terörist Kampı" son örnekti.

Bu projede MİT Dış Operasyonlar Daire Başkan Yardımcısı Kaşif Kozinoğlu'nun rolü önemli. Eskiden beri terör timlerinin eğitilip, "kriz bölgeleri"ne yollanmasında rol alıyor.
1996'da, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın Çin ile kurduğu ilişkileri bozmak için SüperNATO'nun Çin'e tertipler için sabotaj timleri göndermişti.
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 18 Ekim 1996'da, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i Çankaya Köşkü'nde ziyaret ederek, Sincian-Uygur provokasyonunu sözlü olarak anlatmış ve "Türkiye'nin güvenliğine ve geleceğine ağır zararlar verecek, ABD güdümündeki tertiplerin önlenmesini" istemişti.

Cumhurbaşkanı, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı'na seslenerek, "Durdurun Bu Tertibi" kapağıyla çıkan 20 Ekim 1996 tarihli Aydınlık şöyle yazıyordu:

"JİTEM'in Doğu Türkistan Birimi'nin, CIA'nın güdümünde, Çin Halk Cumhuriyeti'nde iç kargaşa çıkarmak için operasyon başlattığı öğrenildi. Bu amaçla, JİTEM'den dört subayın geçen hafta Afganistan'a gittiği bildirildi. JİTEM'in ilgili birimi, Sincian Uygur Özerk Bölgesi'nde ayrılıkçı gruplara askeri eğitim vermek, sabotajlar yapmak üzere, Türkiye'den tim gönderiyor. Operasyonu, JİTEM'in Ankara'daki karargâhından bir yarbay yönetiyor. JİTEM'in Doğu Türkistan Birimi, yıllardır aktif bir faaliyet yürütmüyordu. Taliban'ın Kâbil'i almasının ardından, CIA'nın isteği üzerine bu girişim başladı. ABD'nin bu operasyona büyük para desteğinde bulunduğu öğrenildi."

Çin'de tertip ve sabotajlar düzenleyecek timin Özel Harpçi Binbaşı Kaşif Kozinoğlu'na bağlı olduğu Aydınlık tarafından açığa çıkarıldı. Uzun süre Özbek asıllı Afgan Generali Abdülraşit Dostum'un karargâhında "askeri ataşe" kimliğiyle bulunan Binbaşı Kozinoğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlıydı. Bir dönem MİT Kontr-Terör Dairesi'nde Mehmet Eymür'le birlikte çalıştı. O dönemde de provokasyonlarda Muhsin Yazıcıoğlu'nun BBP'sine bağlı militanları kullanıyordu.

Perinçek'in girişimi ve Aydınlık'ın yayını etkili oldu. Tertip önlendi. "Doğu Türkistan Birimi" kapatılmadı ama bir kişiye indirildi. Bu faaliyetlerin beyni ve para kaynağı olan ABD'nin Ankara'daki "Savunma İşbirliği Dairesi-ODC"'ne dokunulamadığı için durdurulamadı. AKP hükümetiyle birlikte Türkiye, ABD'nin kriz bölgelerine terör ihraç üssü haline getirildi.
Kaynak:washingtonhaber.blogspot.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !