Embed

Tanrı motor icat edileceğini bilmiyor muydu?

Tanrı motor icat edileceğini bilmiyor muydu?LUKMAN SURESİ:31 Size, ayetlerinden göstermek için, Allah'ın nimetleriyle gemilerin denizde akıp gidişini görmedin mi? Kuşkusuz, bunda gereğince sabreden, gereğince şükreden herkes için kesin ibretler vardır.


ŞÛRA SURESİ:32 Denizde o dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.


ŞÛRA SURESİ:33 Dilerse rüzgârı durdurur da o akıp giden gemiler denizin sırtında donmuş gibi kalırlar. Gereğince sabreden, gereğince şükreden herkes için bütün bunlarda elbette ki ibretler vardır.

Kur'an ve Kur’an dışı metinlerde Nuh-Gemi kavramı
http://ahmetdursun374.blogcu.com/kur-an-disi-metinlerde-nuh-gemi-kavrami/7737999


Diyelim ki biz yanlış anladık, yorumladık.
Peki Tanrı bir gün motor icat edileceğini Kabe’ye arabalarla gelineceğini bilmiyor muydu ki Kabe’ye yorgunluktan incelmiş Develerle girin dedi?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/bizzat-ulkemizde-musluman-orani-1-9-dur/1831231


Tanrı Kâbe’ye bir gün sel baskını olabileceğini bilmiyor muydu ki ALİ İMRAN SURESİ: 97 “Oraya giren, güvene ermiş olur” dedi?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/kabe-de-sel-baskinlari/12839426

Yoksa birileri bizi kandırıyor, Kur’an-ı Kerim’i yanlış yorumluyor ve Wikipedia'dan bile haberi olmayan cahil bir tanrıya yaratıp ona mı tapındırılıyoruz?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/wikipedia-dan-bile-haberi-olmayan-cahil-bir-tanri/6522630


Oha ve ÇÜŞŞŞ. TRT Arıları Sarhoş ve Ahlaksız ilan etti.
http://ahmetdursun374.blogcu.com/oha-ve-cusss-trt-arilari-sarhos-ve-ahlaksiz-ilan-etti/6320548

Tanrı ne yarattığını, neden yarattığını bilmez mi ki TRT Arıları ve yaratılışı aşağılıyor, kimseden çıt çıkmıyor?


TRT ve İmam kafasına göre Arıların bile hepsi AHLAKSIZ
http://ahmetdursun374.blogcu.com/trt-arilari-sarhos-ve-ahlaksiz-ilan-etti/9495834

Bu kadar mı İslam düşmanı varmış ülkede de yoksa bu kadar mı dinsiz, dininden, ne okuduğundan habersiz varmış da haberimiz yokmuş?

Kur'an-ı Kerim, anlamını bilerek okuyun diyor.
http://ahmetdursun374.blogcu.com/kur-an-i-kerim-anlamini-bilerek-okuyun-diyor/8965629

Ezan ile başlayan Araplaşma beyinlere böylesine mi açıkça tecavüz edebilmiş?

Haydi anlamını bilerek okuyun bakalım, sorgulama siteminiz biraz çalışsın ki ülke kaç parçaya bölünüyor, sana elektrik, su, gaz, benzin kazığı atanlar kimlere avanta veriyor artık görün be... lar.

 

Dinle, dinlenmez olası davar, güdüyorlar hepimizi daha ne kadar güt bizi diyeceksin?BAKARA SURESİ:  104 Ey iman edenler! "Râina!" demeyin, "Unzurna!" deyin/ "Bizi davar gibi güt!" diye konuşmayın, "Bize bak!" diye konuşun ve dinleyin. Kâfirler için korkunç bir azap vardır.


ALİ İMRAN SURESİ: 14 Kadınlara, oğullara, altın ve gümüşten oluşturulmuş yığınlara, salma atlara, davarlara ve ekinlere tutkunlukların sevgisi, insanlar için süslenip püslenmiştir. Tüm bunlar geçici-iğreti hayatın nimetidir. Allah'a gelince, varılacak yerin en güzeli onun yanındadır.


NİSA SURESİ: 46 Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip-bükerek: "Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi" derler. Eğer onlar, "Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!" demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler.


NİSA SURESİ: 119 "Yemin olsun, onları saptıracağım, onları kuruntulara/hurafelere/anlamını bilmeden okumaya mutlaka iteceğim. Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar; onlara muhakkak emredeceğim de Allah'ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı yandaş edinirse açık bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmış olacaktır.


MAİDE SURESİ: 1 Ey iman edenler! Akitlerin ve ahitlerin icaplarını yerine getirin. Siz ihramlı iken avlanmayı helal saymamak şartıyla ve ileride size okunacaklar müstesna olmak üzere, davar cinsinden hayvanlar size helal kılınmıştır. Kuşkunuz olmasın ki, Allah, iradesi yönünde hüküm verir.


MAİDE SURESİ: 95 Ey iman sahipleri! İhramda olduğunuz zaman av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse cezası şudur: Öldürdüğü hayvana denk deve-sığır, davar cinsinden, Kâbe'ye varacak kurbanlık bir hediye ki, içinizden adalet sahibi iki kişi belirleyecektir. Yahut yoksullara yedirme şeklinde bir keffâret, yahut buna denk oruç. Taki yaptığının vebalini tatsın. Allah, geçmişi affetmiştir. Kim bir daha yaparsa, Allah ondan öç alacaktır. Allah çok güçlüdür, öç alıcıdır.


A'RAF SURESI:  179 Yemin olsun ki, biz, cehennem için, cinlerden ve insanlardan, birçok kişiye vücut verdik/birçoğunu döllendirip yaydık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar; gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar.


YÛNUS SURESİ:  24 Şu iğreti hayatın durumu gökten indirdiğimiz bir suya benzer: İnsanların ve davarların yedikleri yeryüzü bitkisi onunla karışmıştır. Nihayet toprak, takılarını kuşanmış, süslenmiştir. Toprağın sahipleri onun üzerinde egemen olduklarını sanmaktadırlar. Tam bu sırada emrimiz ona gece veya gündüz ulaşmıştır. Ve onu, sanki dün yerinde yokmuş gibi biçip atmışızdır. Derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrıntılı olarak veriyoruz.


NAHL SURESİ: 5 Davarları da O yaratmıştır. Onlarda sizin için bir ısıtıcı-koruyucu ve nice nice yararlar vardır. Onlardan bazı şeyleri/onlardan bazılarını yersiniz.


ENBİYA SURESİ: 78 Ve Dâvud ile Süleyman... Hani, halkın davarının yayıldığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı da biz hükümlerine tanıklar olmuştuk.


MÜMİNUN SURESİ: 21 Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır! Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz. Onlarda sizin için birçok yarar var. Onlardan yiyorsunuz da.


ŞUARA SURESI:  133 "Size bir yığın nimet lütfetti: Davarlar, oğullar,


FÂTIR SURESI: 28 Aynı şekilde, insanlardan, hayvanlardan, davarlardan da çeşitli renklerde olanlar var. Kulları içinde Allah'tan ancak bilginler ürperir. Allah Azîz'dir, Gafûr'dur.


ZÜMER SURESİ: 6 Sizi bir tek canlıdan yarattı; sonra o canlıdan onun eşini vücuda getirdi. Ve sizin için davarlardan sekiz çift indirmiştir. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, bir yaratıştan öbürüne geçirerek oluşturuyor. İşte Allah! Budur sizin Rabbiniz! Yalnız O'nundur mülk ve saltanat! İlah yoktur O'ndan başka! Hal böyle iken nasıl oluyor da gerçeğin tersine döndürülüyorsunuz?ŞÛRA SURESİ: 11 Gökleri ve yeri ortaya çıkarandır, Fâtır'dır O. Size, benliklerinizden eşler yapmıştır; davarlardan da çiftler. Bu tarz içinde üretiyor sizi. O'nun benzeri gibi bir şey yoktur. Gereğince işiten, gereğince görendir O.


MUHAMMED SURESİ: 12 Şu bir gerçek ki, Allah, iman edip barışa/hayra yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Küfre sapanlarsa zevk edip eğlenmeye bakarlar; davarların yediği gibi yer-içerler. Varacakları yer ateştir onların.

 

 

İKRA; uydurulan din Kur'an daki din.

UYDURULAN DİN VE KURAN’DAKİ DİN

GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ 20. BASKI

İstanbul Yayınevi 2011

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=18692.0

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !