Tanrılar sürekli öldürün der mi?

 
 

Oysaki tanrı verdiği gibi almasını da bilir.
Lakin anlamadığım şey, can almakta vermekte tanrıya ait bir görev olduğu halde neden bu görevi sıkça başkalarına havale ediyor?


Bakalım nasıl havale ediyor.
Yoksa ben mi yanlış anlıyorum. O da olabilir.

Ancak şu ayet yalancı mı o halde?

MÜNAFİKUN SURESİ/11
Allah, süresi gelmiş olan bir canı geriye asla bırakmaz! Ve Allah, yapıp etmekte olduklarınızı çok iyi haber almaktadır.

ALİ İMRAN SURESİ: 102 Ey iman edenler! Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın/Allah'a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.


Sanki canımızı vermek bizim elimizdeymiş gibi neden konuşuyor?

 


NİSA SURESİ: 66 Eğer onlar üzerine, "Kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın!" diye yazmış olsaydık...


Bu büyük bir çelişki değil midir?

Bakalım can alma görevi kiminmiş?


NİSA SURESİ: 97 Melekler, öz benliklerine zulmetmiş olanların canlarını alırken, onlara şöyle dediler: "Neredeydiniz siz?" Cevap verdiler: "Yeryüzünde ezilip horlananlardandık biz." Melekler dediler ki: "Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi ki orada bir yerden bir yere göçesiniz?" İşte böylelerinin varacağı yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o!

Bize eksik var gibimi geliyor.
Oysaki eksik hiç bir şey olmadığını tanrı söylemiyor mu?


EN'AM SURESI: 38 Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap'ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler.

Demek ki akıla değil vahye inanırsanız bunları sorgulamanıza gerek kalmaz.

Oysaki yine tanrı defalarca akla vurgu yapmamış mıydı?
Aklın ne kadar önemli olduğunu söylemiyor muydu?
Akılsızların, günahsız olduğunu da aynı tanrı söylemiyor muydu?
Şimdi tanrının hangi sözüne inanacağız?

KUR'AN'DA AKIL KELİMESİNİN GEÇTİĞİ AYETLER
http://ahmetdursun374.blogcu.com/kur-an-da-akil-kelimesinin-gectigi-ayetler/8053381

Diyanet işleri de bunu dikkate aldığı için,internet sitelerini kapatma hakkını kullanacakmış.
Neden?
Çünkü o da akla düşman.
Düşünen değil, inanan istiyorlar.
Onlarda biliyorlar ki; insanlar düşündükçe, onların RANT kapıları kapanacak.

İşte özgürlük budur, inanç budur.
Peki, akıl nedir?

Boş bir şeyse, tanrının ayetleri neden vurgu yaptı?
Kullanmayacağımız bir aklı tanrı neden verdi?TANRI NEREDE HATA YAPTIda diyanet düzeltmeye soyundu?

Tanrının varlığına en büyük iki ispat vardır.
1-Tanrı bir yerde söylediğini başka bir yerde asla yalanlamaz.
2-Tanrının varlığına ve adaletine büyük kanıt,  ÖLÜM dür ve asla rüşvet, torpil vs... gibi kavramların olmayışıdır.

Kutsal metinler bunu acaba bilmiyor mu?
Kim hazırladı bu metinleri?
Hangi ruh halinde yazıldı acaba?
Dinler gerçekten tanrının sözleri olabilir mi?
Yoksa tanrı düşmanlarının uydurmalarımıdır?


Ahmet Dursun


************

BAKARA SURESİ:  191 Onları yakaladığınız yerde öldürün; onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne/baskı ve bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram'da, onlar sizinle çarpışmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpışmaya girmeyin. Eğer sizinle çarpışmaya girerlerse siz de onları öldürün. İşte böyle verilir küfre sapanların cezası!

NİSA SURESİ: 66 Eğer onlar üzerine, "Kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın!" diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı.Ama onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, onlar için hem daha hayırlı olurdu hem de ömürlü olmaları bakımından daha yarayışlı.

NİSA SURESİ: 89 Onlarla eşitlenesiniz diye kendilerinin küfre saptığı gibi küfre sapmanızı istediler. O halde, Allah yolunda göç edecekleri vakte kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Bir daha da onlardan ne dost edinin ne de yardımcı.

NİSA SURESİ: 91 Diğer bazılarını da bulacaksınız ki, hem sizden emin olmak hem de kendi toplumlarından emin olmak isterler. Ama fitneyle yüz yüze getirildiklerinde baş aşağı içine dalarlar. Bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barışa gitmezler ve ellerini sizden çekmezlerse onları yakalayın, tuttuğunuz yerde öldürün. İşte böylelerinin üstüne gitmeniz için size açık bir izin ve kuvvet verilmiştir.

TEVBE SURESİ: 5 O haram aylar çıktığında artık müşrikleri, kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Yakalayın onları, kuşatın onları, tüm geçit noktalarını tıkayın onların. Bunun ardından tövbe eder, namazı/duayı yerine getirir, zekâtı verirlerse, yollarını açın onların. Kesin olan şu ki, Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.

TEVBE SURESİ: 12 Eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, dininize saldırırlarsa, o zaman küfrün elebaşlarınıöldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler.

YÛSUF SURESI:  9 "Yûsuf'u öldürün yahut bir yere götürüp atın ki, babanızın ilgisi yalnız size yönelsin ve bunun ardından barışçıl ve hayırsever bir topluluk haline gelesiniz."

ANKEBUT SURESİ: 24 Toplumunun İbrahim'e cevabı sadece şunu söylemeleri oldu: "Bunu öldürün yahut yakın!" Ama Allah onu ateşten kurtardı. İnanan bir toplum için bunda elbette ibretler vardır.

MÜMİN SURESİ: 25 Mûsa, katımızdan hakkı onlara getirince, şöyle dediler: "Onunla beraber iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını hayata salın/kadınlarına uygunsuzca davranın/kadınlarının rahimlerini yoklayın!" Ama inkârcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır.

BAKARA SURESİ:  54 Hani, Mûsa, toplumuna demişti ki: "Ey toplumum, buzağıyı tanrı edinmenizle öz benliklerinize zulmettiniz. Hadi, yaratıcınıza, Bâri'inize tövbe edin; egolarınızı öldürün. Böyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir; O sizin tövbelerinizi kabul eder. Hiç kuşkusuz O, evet O, tövbeleri çok kabul edendir, rahmeti sonsuz olandır."

ELÇİLERİN İŞLERİ:  Elç.21: 36 Kalabalık, "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu.

Pavlus'tan KOLOSELİLER'E MEKTUP:  Kol.3: 5 Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün.

MISIRDAN ÇIKIŞ: Çık.1: 16 "İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın; çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın."

ÇÖLDE SAYIM: Say.25: 5 Bunun üzerine Musa İsrail yargıçlarına, "Her biriniz kendi adamlarınız arasında Baal-Peor'a bağlanmış olanları öldürün" dedi.

ÇÖLDE SAYIM: Say.31: 17 Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün.

YASANIN TEKRARI: Yas.13: 10 Taşlayarak öldürün onu. Çünkü Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden sizi çıkaran Tanrınız RAB'den sizi saptırmaya çalıştı.

YASANIN TEKRARI: Yas.17: 5 bu kötülüğü yapan erkeği ya da kadını kentinizin kapısına çıkarın ve taşa tutarak öldürün.

1.SAMUEL: 1.Sa.22: 17 Sonra yanında duran nöbetçi askerlere, "Gidin ve Davut’u destekleyen RAB'bin kâhinlerini öldürün!" dedi, "Çünkü onun kaçtığını bildikleri halde bana haber vermediler." Ne var ki, kralın görevlileri el kaldırıp RAB'bin kâhinlerini öldürmek istemediler.

2. SAMUEL: 2.Sa.13: 28 Avşalom hizmetkârlarına şöyle buyurdu: "Dinleyin! Amnon'un şaraptan iyice keyiflendiği anı bekleyin. Size 'Amnon'u vurun dediğim an onu öldürün. Korkmayın! Size buyruğu ben veriyorum. Güçlü ve yürekli olun!"

1. KRALLAR:  1.Kr.21: 10 Karşısına da, 'Navot Tanrı'ya ve krala sövdü diyen iki yalancı tanık koyun. Sonra onu dışarı çıkarıp taşlayarak öldürün."

2. KRALLAR: 2.Kr.9: 27 Yahuda Kralı Ahazya olanları görünce Beythaggan'a doğru kaçmaya başladı. Yehu ardına takılıp, "Onu da öldürün!" diye bağırdı. Ahazya'yı Yivleam yakınlarında, Gur yolunda, arabasının içinde vurdular. Yaralı olarak Megiddo'ya kadar kaçıp orada öldü.

2. KRALLAR: 2.Kr.10: 25 Yakmalık sununun sunulması biter bitmez, Yehu muhafızlarla komutanlara, "İçeriye girin, hepsini öldürün, hiçbiri kaçmasın!"diye buyruk verdi. Muhafızlarla komutanlar hepsini kılıçtan geçirip ölülerini dışarı attılar. Sonra Baal'ın tapınağının iç bölümüne girdiler.

2. KRALLAR: 2.Kr.11: 8 Herkes yalın kılıç kralın çevresini sarsın, yaklaşan olursa öldürün. Kral nereye giderse, ona eşlik edin."

1. TARİHLER Âdem’in Soyu(Yar.10:2-31; 11:10-26) :  1.Ta.20: 4 Bir süre sonra Filistliler'le Gezer'de savaş çıktı. Bu savaş sırasında Huşalı Sibbekay, Rafa soyundan Sippay'ı öldürünce, Filistliler boyun eğdiler.

2. TARİHLER: 2.Ta.23: 7 Levililer yalın kılıç kralın çevresini saracaklar. Tapınağa yaklaşan olursa öldürün. Kral nereye giderse, ona eşlik edin."

YEREMYA: Yer.50: 27 Genç boğalarını öldürün, Kesime gitsinler! Vay başlarına! Çünkü onların günü, Cezalandırılma zamanı geldi.

HEZEKİEL: Hez.9: 5 Öbürlerine, "Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden öldürün" dediğini duydum.

HEZEKİEL: Hez.9: 6 "Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Yalnız alınlarında işaret olanlara dokunmayın. İşe tapınağımdan başlayın." Onlar da tapınağın önünde duran İsrail ileri gelenlerinden işe başladılar.

 
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !