TRAKYA:BATI TRAKYA NERESİDİR?

Batı Trakya Neresidir?

 

Trakya topraklarının bir kısmı Bulgaristan, bir kısmı Türkiye bir kısmı da Yunanistan sınırları içinde yer almaktadır. Batı Trakya Yunanistan sınırları içinde, Yunanistan’ın kuzeydoğu kesimindedir. Batı Trakya`nın doğusunda, Türk-Yunan sınırını belirleyen Meriç; batısında Mesta-Karasu nehirleri; kuzeyinde Bulgaristan; güneyinde Ege Denizi bulunmaktadır. Bu bölge, 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan`a bırakılmıştır.

 

Batı Trakya Haritası

 

 

Batı Trakya’nın Ege Denizi`ne inen düzlük kısmına Ova, Rodop Balkanları etekleri kısmına Yaka, Yaka`nın kuzeyindeki dağlık bölgeye ise Balkan Kolu adı verilmektedir.

 

Bulgaristan sınırı boyunca batıdan doğuya, Türkiye sınırına kadar uzanan 8 kilometre enindeki bölge Yasak Bölge durumundadır. Bu yasak bölgede on binlerce Türk yaşamaktadır. Buraya giriş çıkışlar özel izne tabidir. Almanya’daki derneklerimizin Avrupa Parlamentosuna yaptıkları şikâyetleri dikkate alınarak kısmen kaldırılmıştır.

 

Batı Trakya 8578 kilometre kare olup İSKEÇE, RODOP (GÜMÜLCİNE) EVROS (DEDEAĞAÇ) , olmak üzere üç ayrı vilayetten oluşmaktadır.

 

Nüfusu 350.000 civarındadır. Bu nüfusun içindeki Türklerin sayısı ise 150.000 civarındadır. Türklerin yüzde sekseni köylerde, yüzde yirmisi de şehirlerde oturmaktadır.Türk ahalinin yüzde 95`i tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ancak yüzde beşi küçük esnaf ve sanatkârdır. Tarımla uğraşan Türklerin bir kısmı da tütün üreticisidir. Bundan başka buğday, mısır, pancar, pamuk ve meyve yetiştiricisidir.

 

1923 yılında toprak mülkiyetinin yüzde 84`ü Türklere aitti. Günümüzde ise ancak yüzde 27`si Türk Azınlığın elinde kalmıştır.

 

Yunanistan içinde Batı Trakya'nın yeri (Koyu Renkli alan)

 

Yunanistan içinde Batı Trakya'nın yeri (Koyu Renkli alan)

 

1923 yılında Batı Trakya`daki Türk Azınlığı nüfusunun büyük çoğunluğu zengin ve orta halli tüccar, çiftçi ve esnaf iken, bugün azınlık arasında bir tek zengin ve orta halli tüccar kalmamıştır. Büyük çiftçi hiç yoktur. Parmakla sayılacak kadar küçük esnaf ise Yunanistan`in akıl almaz baskılarına göğüs gererek yaşamaya çalışmaktadır.DSS

*********

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !