TÜRK KÜLTÜRÜNDE BAB (BABA)/ ATA GELENEĞİ

TÜRK KÜLTÜRÜNDE BAB (BABA)/ ATA GELENEĞİ

Bab (Baba) / Ata Tradition in Turkish Culture

Doç. Dr. İsmet ÇETİN

ÖZET
Bütün toplumlarda görülen ve manevî liderler olarak kabul edilen şahsiyetler, benzer fonksiyonlarıyla Türk kültür çevresinde de görülmektedir. Baba, bab, evliya, aziz, sultan, ata kelimeleriyle sıfatlanan şahsiyetler evliya anlamında kullanılmaktadır. Bu adlandırmalar ve şahsiyetlere biçilen görevler ile onların fonksiyonları,Türk toplumunun İslamiyet’i kabul etmesinden önceki döneme dayanmaktadır.
Anah­tar Keli­meler
Baba, bab, ata, evliya, Türk kültürü, Türkistan.
ABSTRACT

Baba kavramı, kelime olarak, “ata” anlamında olup Türkçenin dışında Fars,Berberî, Rus ve Rumen dillerinde de kullanılmaktadır.

Saygı duyulması gerekli olan şahıslar için de kullanılan Baba / Bab kavramı, Türkistan sahasında evliya,aziz, sultan, ata kelimeleri ile karşılanıp yaygın olarak “evliya” anlamında kullanılmaktadır.

Özellikle Türkiye ve Balkanlar sahasında Kalenderiyye,Melametiyye, Haydariyye ve Nakşiyye tarikatlarında kullanılan dede ve baba adlandırmaları, İslami dönem Türkistan sahasında aziz, evliya adlandırmaları ile paralellik göstermektedir.

* Baba-bab-evliya-ata.pdf
Ekten açamayanlar için tamamı...
http://s3.dosya.tc/files/0geXzY/Baba-bab-evliya-ata.pdf.html
**************
Ayrıca ilgilenenlere, İMLÂ KURALLARI VE UYGULAMASI hakkında önerebileceğim bir yazı.
http://farabi.selcuk.edu.tr/suzep/turk_dili/ders_notlari/bolum_6/bolum06.html

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !