TÜRK:TÜRKİYE'DE Kİ TÜRKLER-1 ...

Bir yazışmadan alıntılar sunacağım.Bakınız Türk hakkında söylenenler nelerdir.

TÜRKİYEDE TÜRK YOK,ŞEHİR İSİMLERİ

İŞTE SÖZDE TÜRKLERİN ASLINDA ÇOĞUNLUKLA RUM VE ANADOLUDAKİ ESKİ HALKLAR OLDUĞUNU GÖSTEREN TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ AMA KÖKEN OLARAK ÇOĞUNLUKLA GREKÇE, HİTİTÇE VE DİĞER ANADOLU HALKLARININ DİLİNDEN OLAN ŞEHİR İSİMLERİ:

ANADOLU: Grekçe; Anatole ("Doğu" yönü veya Güneşin doğduğu yer),
Adana: Hititçe; Uru Adania,
Afyon: Luvice; Hapanova (Yüksek Tepe), Latince; Opium (Haşhaş bitkisinin özsuyu),
Aksaray: Kapadokya Kralı Archelaos'un adı,
Amasya: Hititçe; Amaseia (Şehri kuran Amazon kraliçesi Amesis'in adı),
Ankara: Hititçe; Ankuva, Frigce; Anker (Gemi çapası), Galatça; Ankyra (Yol kesen),
Antalya: Likçe; Attaleia (Şehri kuran Bergama Kralı II. Attalos'un adı),
Antakya: Grekçe; Antiokhia, (Şehri kuran Makedonya Kralı Seleukoz'un babasının adı),
Artvin: İskitçe, (İskit Beyinin adı),
Aydın: Grekçe; Anthea, (Çiçek),
Bakırköy: Grekçe; Makri Hori (Uzun köy),
Balıkesir: Grekçe; Paleo Kastro ("Eski hisar"- Daha eski adı Misya),
Bartın: Grekçe; Parthenios ("Bakire" - Mitolojide Sular Tanrısıdır, orijinali Luvice),
Bayburt: Ermenice; Paypert, (Pert "Yüksek kale"), Daha eski adı Gymnias,
Bolu: Bitince; Bithynion, Latince: Claudiopolis (Klaudio Kenti),
Bursa: Bitince; Prussa (Şehri kuran Bitinya Kralı Prusias'ın adı),
Çanakkale: Luvice; Viluşa, Hititçe; Taruvisa, Grekçe; Troia,
Çankırı: Galatça; Gangrea, (Keçisi bol memleket anlamında),
Çorum: Hattice; Hattuşa,
Denizli: Laodikeia, (Suriye Kralı II. Antiokhosun karısı Laodike'nin adı),
Edirne: Trakça; Odrisya, Grekçe; Hadrianapolis (Roma İmparatorunun adı Hadrianus),
Efes: Grekçe; Efesos,
Eskişehir: Frigce; Dorlion,
Giresun: Grekçe; Kerasunda (Kirazlık), Grekçe; Kerastan (Boynuz),
Gümüşhane: Osmanlıca, Grekçe; Argyropolis (Argyros: gümüş, Polis: kent),
Isparta: Hititçe/Lidyaca; Baride, Psidce; Psidia, Latince; Sbarita,
İskenderun: Grekçe; Alexandretta,
İstanbul: Grekçe; Eis Ten Polin (Şehire doğru),
İzmir: Luvice; Mirina, İyonca; Smirina (Amazon kraliçesinin adı),
İzmit: Bitince; Nikomidia,
Karabük: Hititçe; Haluna (Yün),
Kastamonu: Grekçe; Kastromoni (Keşişler kalesi), Latince; Kastra Komneni (Komnenos Kalesi),
Kayseri: Hititçe; Mazaka, Latince; Kaisareia (Roma imparatoru Ceasar'ın adı),
Kırklareli: Grekçe; Saranta Eklesias (Kırk kilise - Trak yerleşimidir),
Kırşehir: Hititçe; Akuae Saraveneac (Su Şehri),
Konya: Frigce; Kavania, Grekçe; İkonion, (İkonalar şehri),
Kütahya: Frigce; Kotiaeon,
Manisa: Magnetçe; Magnisia (Magnezyum alanı - Mıknatıs),
Malatya: Hititçe; Maldia (Bal diyarı anlamında),
Maraş: Hititçe; Maraj (Hitit komutanı Maraj'ın adı),
Mersin: Kilikyaca; Kilikya,
Muğla: Karca; Karya,
Nevşehir: Farşça; Yenişehir, Hititçe; Nissa,
Niğde: Hititçe; Nakita,
Ordu: Grekçe; Kotioro,
Rize: Grekçe; Rizi (Pirinç), Rıza (Kök), Rumca: Rıza (Dağ eteği),
Sakarya: Frigce; Sangari (Sangari ırmağından, aslen Frig tanrısının adı),
Samsun: İyonca; Amisos (Şehri İyonyalı Miletoslular kurmuştur),
Sinop: Hititçe; Sinova (Amazon kraliçesinin adı), Grekçe: Sinope (Irmak tanrısı Osopos'un kızının adı),
Sivas: Grekçe; Sebastia (Sebastopolis saygın şehir manasında, orijinali Hattice),
Tarsus: Luvice; Tarsa (Kilikya tanrısı Tarhon'un adından),
Tekirdağ: Grekçe; Bisanthe, Ermenice; Tagovar (Taç takan),
Tokat: Hititçe; Komana,
Trabzon: Grekçe; Trapezus (Yamuk, trapez biçiminde olan dikdörtgen),
Trakya: Trakça; Thraki (Trakların yaşadığı yer),
Uşak: Frigce; Temenothyrea,
Zonguldak: İngilizce; Jungledag (Ormanlıdağ), Grekçe; Heraklia,

Müslüman kayıtlarında Anadolu'nun eski isimleri "Diyar al-Rum" veya "Bilad al-Rum" diye geçiyor.

RUM TAKIMLARI:
Fenerbahçe: Fener: Yunanca; Fanari,
Galatasaray: Galata: Yunanca; Galatas (Sütçü),
Trabzonspor: Yunanca; Trapezus (Yamuk, trapez biçiminde olan).

Not: Şu an Anadoludaki eski şehir, ilçe vs isimlerinin çoğu Cumhuriyetin ardından değiştirilip Türkçeleştirilmiştir. Mesela İstanbul'un resmi ismi 1930'lara kadar Konstantiniyye idi. Arapçada "Konstantin'in şehri" manasına gelir. Konstantiniye' nin adını 1930'da çıkarılan bir kanun ile değiştirerek İstanbul yapılmışır. İsveç Uluslarası Politika İnstitüsünün (The Swedish Institute of International Affairs) 2001 yılında hazırladığı bir raporun bilgilerine göre de Konsatantiniye'nin adını 1930 yılında değiştirerek İstanbul yapmışlar.

Çanakkale adı 85 yıl önce verilmiştir. Bakırköy adı Yunancadaki Makrihori (Uzunköy) kelimesinden Türkçeleştirilmiştir. Yine Yunancada doğu yönü anlamında gelen "Anatoli" kelimesi Türkçeleştirilip Anadolu adı verilmiştir. Anadolunun yerel halkları isimleri değiştirilmiş olmasına rağmen, birçok yerde, hala eski isimleri kullanır.

*1934-1936 arasında 843, 1959'dan itibaren de yaklaşık 12 bin yerleşim yerine Kürtçe, Luvice, Rumca, Ermenice, vb. isimler yerine Türkçe adlar verildi. (bkz. A. Hür)
Not: Eski Anadolu halkları derken Bithinya, Paflagonya, İonya, Kapadokya, Misya, Kilikya, Likya, Karya, Pisidya, Pamfilya, Lidya, Hititya ve Frigya halkları kastediliyor.

BU ŞEHİRLERDE YAŞAYAN VE ESKİDEN YUNANCA, RUMCA, LUVİCE, GALATÇA, HİTİTÇE, FRİGCE, LİKÇE, LİDYACA, SÜRYANİCE, ERMENİCE VE DİĞER ANADOLU DİLLERİ KONUŞAN İNSANLAR NERDE?
BU ŞEHİRLERE BAKARAK BURADAKİ BÜYÜK ANADOLU NÜFUSUNUN NEREDE OLDUĞUNU SORGULAMAK LAZIM.

BU NÜFUS YUNANİSTANIN EN AZ 3-4 KATIYDI. YANİ ŞU AN, TÜRK OLMAYAN, ESKİ ANADOLU HALKLARININ NÜFUSU 30-35 MİLYON OLMASI LAZIM.

NERDE BU YERLEŞİK ESKİ ANADOLU HALKLARI??????????
1924'de Yunanistan'a yollanan nüfus sadece 1.5 milyondu.

DİĞERLERİ NERDE??

1924'de sadece 1.5 milyon Türk olmayan kişi mi vardı koskoca Anadoluda?

Ne komik 

1071'de Malazgirte giderken Diyojen'in ordusunda 200 bin asker vardı deniyor ama diyelim ki 100 bin asker vardı.
Bu demek oluyor ki Anadoluda o dönem zaten milyonlarca insan vardı. Bir çok hastalık, veba, kıtlık, doğal afet, savaş gibi faktörleri hesaba katsak bile 850 sonra nasıl 1.5 milyon olsun.
Türkler, Anadoluda yok denecek kadar azdır. Kısacası Anadolu Türkleştirilmiş.

***

ANADOLUDAKİ HALKLARIN TÜRKLEŞTİRİLMESİNİN PERDE ARKASI

ATATÜRK VE TÜRK TARİH TEZİ

Anadoludaki halkların Türkleştirilmesinin nedeni Atatürk ve kendisinin Türk Tarih Tezine dayanır.

Atatürk'ün 1930'larda çıkarttırdığı Türk Tarih Tezi'nin temel kabulleri şu şekilde özetlenebilir:

1. Türkler, brakisefal ve beyaz ırktandır. Beyaz ırkın anayurdu Orta Asya'dır. (Ne enteresan),
2. Medeniyetin beşiği Türklerin anayurdu olan Orta Asya'dır. (Herhalde),
3. Göçler sonucu Türkler bir çok yere yayılmış ve uygarlaşmayı tetiklemiştir. (Öyledir),
4. Anadolu'nun ilk yerli halkları Türklerdir; Hititler vs. halklar dahil. (Yok ya),
5. Kürtler dağ Türküdür. Bu yüzden 80 yıl önce Kürtlere dağ Türkü denilmişti. (Vay be),
6. İtalyada yaşamış Etrüskler Türkdür. (Tabi tabi),
7. Irakın güneyindeki Sümer uygarlığını Türkler kurmuştur. (Elbette),
8. Mısır medeniyetinin ilk kurucuları Orta Asyalı brakisefal Türklerdir. (Valla mı?),
9. Maya, Aztek ve İnka Amerika uygarlıklarını Türkler kurmuştur. (Hadi ya),
10. 70 bin yıl önce Asya ve Amerika kıtası arasından batmış Mu kıtasında konuşulmuş olan Mu dili Türkçedir, (Tabi canım)
11. Peygamber Hz. Nuh Türkdür. (Kesin öyledir),
12. Troyalılar Türkdür.

Bu teze göre Hitit, Sümer, Etrüsk, Rum, Yunan, Kürt, Macar vs. halklar Türk sayılmaktadır ve Irak, Anadolu, Ege, Mısır, İtalya, Amerika, medeniyetlerinin ilk kurucuları Orta Asyalı brakisefal ırkın temsilcileri olarak görülmektedir.

Hititler Hint-Avrupa kavimlerine mensupturlar. Dil ve antropolojik açıdan Türklerden çok farklıdırlar. Hititlerin Türklere benzer hiçbir yanları yoktur. Hititlerin bir kısmı şu an Anadoludaki insanların ataları olabilir. Bilimadamları tarafındanda genellikle Gürcü ve Ermeni kökenli oldukları söyleniyor. <******>

Sümerler tabiki Türk değildir. Sümerler Irakın güneyinde eskiden yaşamış bir halk olup genetik araştırmalarda Kuveytli oldukları saptanmıştır. Sümer dilinin Ural-Altay dilleriyle, özellikle Macarcaya, biraz benzediği için Türk sayılmış. Halbuki Sümer dili 6-7 diğer dillede benzeştirilir. Yapılan bütün benzeştirmelere ve araştırmalara rağmen Sümer dili tek başına bağımsız bir sayılmaktadır.

Etrüsklerin genetik olarak Orta Asya Türkleriyle alakası yok. Grek tarihçi Herodot'un (1.94) yazdıklarına göre Etrüsklerin bir kısmını Trojan savaşından sonra liman ticareti yoluyla Lidyadan İtalyaya gitmişler oluşturur fakat bunlar Batı Anadoluludur. Orta asyalı değil. Trojanlılar Luvice konuşurdu, Türkçe değil. Yapılan genetik araştırmalarda Türkleştirilmiş Lidya (Ege) halkının Etrüsklerin %47siyle genetik akraba oldukları ortaya çıkarıldı.

Yani bu teze göre Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyadakilerin çoğu Türkdür.

Atatürkün bir sözüde böylede düşündüğünü tastikliyor: "Bu memleket tarihte Türk'tü, o halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır."
Bu sözüyle Anadoluda eskiden beri yaşamış nerdeyse bütün halkların Türk olduğunu söylüyor.

Bir başka sözü: "Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır."
Bu teze göre Kürtler, Rumlar, Bulgarlar, Makedonlar vs. halklar Türkdür.

ATATÜRK: "Bu sahne, 7 bin senelik en aşağı bir Türk beşiğidir".

Bu sözle Anadoluda Türklerin çok eskiden beri var olduğunu söylüyor. Yani Anadolunun en eski uygarlıklarının hepsinin Türk olduğunu söylüyor.

Bu gerçekliği Atatürkün kendi yazdığı şiirdede görebiliriz:
"Gafil, hangi üç asır, hangi on asır / Tuna ezelden Türk diyarıdır. / Bilinen tarihler söylememiş bunu / Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, / Dinleyin sesini doğan tarihin, / Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak / Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin. / Asya'nın ortasında Oğuz oğulları, / Avrupa'nın Alpleri'nde Oğuz torunları / Doğudan çıkan biz / Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz / Türk sadece bir milletin adı değil, / Türk bütün adamların birliğidir. / Ey birbirine diş bileyen yığınlar, / Ey yığın yığın insan gafletleri / Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde, / Hakikat nerede?"

Atatürke göre Alp dağlarına kadar uzanan yerdekiler Türktür (Alp dağları İtalya civarında). Atatürk aslen Makedondur ve Makedonlarıda Türk sayıyor bu tezine göre.

Tuna nehri ezelden beri Türk diyarı demek Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna olmak üzere toplam 10 ülkenin topraklarını katetmek demektir çünkü bu nehir bu ülkelerden geçiyor.

Demek ki bu topraklarda yaşayan halkın büyük çoğunluğu Atatürk göre Türkdür.
Atatürk, hatta, dahada ileri gitmiş ve araştırmacılar yollamış Güney Amerika'ya ki "Kayıp Mu Kıtası" efsanesini araştırsınlar. Bu efsaneye göre 70 bin yıl önce, Pasifik'te batan bu kıta Pasifik Okyanusu'nda, Asya ve Amerika kıtaları arasındaydı ve Avustralya'nın iki katı büyüklüğündeydi. Atatürk, Tahsin Mayatepeki Meksika'ya elçi olarak atamıştı ve Türkçe ile Maya dili benzerlik aranacaktı. Atatürk düşüncesi şu olmalıydı ki araştırmacıları bu efsaneyi araştırmak için yollasın: "70 bin yıl önce Türkler bu kıtadan dünyaya yayıldı".

Yani dünyadaki birçok halk Atatürke göre Türkdü. Anadolunun yerleşik en eski halklarıda Atatürke göre Türkdü dolayısıylada Anadoludaki halkları Atatürk Türkleştirdi.
1071de Selçukluyla gelenler ise azınlıktır.
***

Devamı Var...

TÜRK:TÜRKİYE'DE Kİ TÜRKLER-2/GÜNEŞ DİL TEORİSİ...
http://ahmetdursun374.blogcu.com/turk-turkiye-de-ki-turkler-2-gunes-dil-teorisi/1220305

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !