Türkiyede nüfus, seçmen sayısı, ortalama ömür

 Değerli arkadaşlar, Türkiyenin nüfusu konusunda şimdiye kadar sizlere ilettiğim bilgilerin gözden geçirilmiş son halini ekte  gönderiyorum; Bir sitede Amerikan nüfus sayım bürosunun grafiklerini görmem vesile oldu bu yazıya. Biliyorsunuz, nüfusumuz hükümet ve hatta muhalefet tarafından bile ısrarla 70 -72 milyon olarak telaffuz ediliyor. Buna bağlı olarak seçmen sayısında da sürekli yanlışlıklar sürdürülüyor.. Alt tarafı çarpmak/bölmek işlemlerine dayanan ortaokul matematik bilgisiyle yapılabilecek bu basit hesaplarda TUIK tarafından çelişkili rakamların üretilmesini anlamak mümkün değildir. Türkiyede ortalama yaşam süresinin de daha önce defalarca söylediğim gibi 63 yıl olduğunu, bu sefer integral hesapları yapmadan basitçe  grafikleri kullanarak kanıtlamak istedim. Saygılarımla .  æ
 
Geniş açıklamalar için bakınız...
 
TÜRKİYE'DE  NÜFUS
Prof.Dr.rer.nat D. Ali ERCAN
 
Aşağıda ABD Nüfus-istatistik kurumunun yayınladığı grafiklerde Türkiyedeki nüfusun 1990, 2000 ve 2010 yıllarına ait yaş dağılımları veriliyor.. Bu grafikler uluslararası istatistik veri tabanındaki Türkiyeden  gelen resmi rakamlara dayanarak düzenlenmiştir.  Beşer yıllık yaş gruplarının oransal miktarları değişik renklerdeki çubukların boylarıyla gösteriliyor ve  belli bir yaş grubu,  her grafikte 10 yıl arayla aynı renkle gösteriliyor.
Bu grafiklerin  analizinden (yani doğrudan çubuk boylarının hassas ölçümlerinden)   % 5 ten küçük bir hata ile  populasyon içersinde  kadın/erkek sayılarının oranlarını, 18 yaş  üstü nüfusun tüm nüfusa oranını, (seçmen oranını) toplamda kadınların ve erkeklerin ayrı  ayrı  ortalama yaşlarını ve ortalama yaşam sürelerini (ortalama yaşam süresi ortalama yaşın yaklaşık 2 katıdır) ve herhangi bir yaş grubunun bir yıl içersinde ölüm ihtimalini hesaplayabiliriz. Ayrıca, nüfus miktarını ve yıllık nüfus artış hızını biliyorsak kadın başına ortalama çocuk sayısını da güvenilir doğrulukla hesaplayabiliriz.
 
ORTALAMA  YAŞIN GRAFİKTEN  OKUNMASI
 
Çubukların boyları L1,L2,L3,...L17 ve her çubuğu temsil eden ortalama yaş 2,7,12,17,..... olarak alındığında
ortalama yaş tanım gereği :  y = (2xL1 + 7xL2 + ... +82xL17) / (L1+L2+L3+...+L17) olur. ve buradan,
Ortalama yaşam süresi   Y = 2.y   olarak alınabilir: 
Kadınların ortalama yaşam süresi Yk ve erkeklerin ortalama yaşam süresi Ye den toplam populasyonun ortalama yaşam süresi Y = Fk x Yk + Fe x Ye eşitliğiyle bulunur. Burada Fk ve Fe kadınların ve erkeklerin toplum içersindeki sayısal oranlarını göstermektedir.. Bu oranlar 1990, 2000 ve 2010 yıllarında pek büyük değişim göstermemiştir.. yaklaşık olarak  Fk=0,493 ve Fe=0,507 dir. Bu şekilde yapılan analiz sonucunda Türkiye'de kadınların erkeklerden ortalama 1,2 yıl daha uzun yaşadıkları görülüyor. (Dünya ortalamasında 3,2 yıl) Yaş ilerledikçe bu farkın açıldığını görüyoruz.. Grafiklerden okunan değerler:
 
1990 yılında   Y =  51,2  yıl (erkeklerde 50,6  kadınlarda 51,9)    
2000 yılında   Y =  56,7  yıl (erkeklerde 56,3  kadınlarda 57,3)
2010 yılında   Y =  63,1  yıl (erkeklerde 62,4  kadınlarda 63,8)  bulunmaktadır..
 
 Görüldüğü gibi Türkiyede ortalama ömür (yaşam süresi) her yıl yaklaşık 0,6 yıl  artmaktadır.. ortalama yaşam süresindeki yıllık artış  1990-2000 arasında ortalama 0,55 yıl,  2000-2010  arasında  0,64 yıl olmuştur.. 1990 yılı için integral yöntemiyle yapılan daha hassas bir hesaplamada ortalama yaşam süresi 51,4 yıl olarak bulunmuştu.. Görüldüğü gibi istatistikleden okuna bilgiler yeterince güvenilir doğrulukta olabiliyor. Bu verilerden yararlanarak 2030 lara kadar Türkiyede  ortalama yaşam süresini yaklaşık olarak 
 

formülüyle verebiliriz. Buna göre t=2030 yılında ortalama yaşam süremiz  Y=77 yıl olacaktır.. (yıllık artış,  doğrusal 0,6 yıl alındığında da 2030 yılı için  Y= 75  bulunuyor)  Bu arada,  yeni doğan bir bebek için "beklenen" ortalama yaşam  süresi "life expectancy" ile  toplumdaki bireylerin şu andaki ortalama yaşam sürelerinin, yani ölüm yaşları ortalamasının "average life time"   aynı şey olmadığını da hatırlatmalıyım. Şu anda ortalama 63 yaşında ölen bir toplumda doğan bebeklerimiz için ortalama yaşam beklentisi "life expectancy" 78 yıl civarındadır. 

Türkiyede " sosyal refah" meselesi söz konusu olduğunda fert başına yıllık gelirin yanında,  halk sağlık hizmetlerinin etkinlik ölçütü olarak ortalama yaşam süresindeki yıllık artışın da  mutlaka ele alınması gerekir.

World map indicating Life expectancy at birth in UN member states as of 2007.

Ülkelerde  doğum anında beklenen yaşam süresi
(2006 yılı verilerine göre Türkiyede 72-73 yıl... )

 

70 years and higher(70 yıl  üzeri)                 

   82 years and higher
   80-81 years
   78-79 years
   76-77 years
   74-75 years
   72-73 years
   70-71 years
   N/A

Lower than 70 years(70 yıl altında)

   65-69 years
   60-64 years
   55-59 years
   50-54 years
   45-49 years
   40-44 years
   35-39 years
   lower than 35 years
 
 
 
Geniş detaylar için
 
Her yaş grubunun bir sonraki yaş grubuna oransal azalması o yaş grubundaki ölüm olasılığı demektir.. Grafikler incelendiğinde 25 yaşından itibaren toplumda gittikçe artan belirgin bir ölüm olasılığı göze çarpıyor.. örnek olarak 2010 yılında  70 yaşındaki bir kimsenin bir yıl içersinde ölüm olasılığını hesaplayalım: 
çubuk orta değerleri 67 yıl için  41,5 mm ve 72 yıl için 34,0 mm. ölçümlerini aldıysak birer yıllık aralıklarda bu çubuk uzunluk farkları (41,5-34,0)/5 = 1,5 mm dir. O halde  70 yaş çubuk uzunluğu 37 mm 'ye karşılık gelir.. Buna göre 70 yaşındakilerin bir yıl içersinde ölüm oranı 1,5/37 veya binde 40 tır. yine bu şekilde hesapladığımızda  29 yaşındaki bir gencin bile bir yıl içersindeki ölüm olasılığının binde 10  olduğunu görüyoruz.. demek ki 29 yaşındaki 1000 gencimizden 10 tanesini yitiriyoruz bir yıl içersinde !  20 yaş altı nüfusun toplamda önemli bir ağırlık olması ve bu grupta ölüm oranlarının sıfıra yakın olması nedeniyle Türkiye ölüm oranı ortalamada  binde 8-9 arasında kalıyor. 
 
Görüldüğü gibi Türkiyeden alınan resmi" rakamlar temelinde yapılan analizler sonucunda bile elde edilen  rakamlar Hükümet yetkilileri tarafından açıklanan demografik rakamlarla örtüşmemektedir.. Gerçekte 80 milyon olan nüfus 70 veya 72 milyon, binde 14,6 olan nüfus artış hızı da  binde 11-13 olarak beyan edilmekte,  kadın başına çocuk sayısı 3,0  yerine 2,25 olarak gösterilmektedir.. 2010 yılı itibariyle 18 yaş üzeri seçmen sayısının tüm nüfusa oranı %67 olarak bulunuyor. Bu da 80 milyonluk toplam nüfusta yaklaşık 54 milyon seçmene karşılık geliyor..   
 
        Turkey Population Pyramid 1990-2000-2010
Sunuş;Prof.D.Ali Ercan 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !