VAHHABi (Salefi) HAREKETi ve KÜRESEL TERÖR

VAHHABi (Salefi) HAREKETi ve KÜRESEL TERÖR

 

VAHHABi HAREKETi ve KÜRESEL TERÖR

İslam’ın en katı yorumunu meydana getiren Hanbelî ekolünden doğan Vahhabilik, Orta Arabistan’ın Necd bölgesinde Muhammed b. Abdi’l-Vahhab (1703-1792) tarafından başlatılmıştır. İlk dönem Müslümanlığına dönüş çağrıları yaparak İslamiyet’i tarih dışına iten Abdulvahhab, tarihsel süreç içerisinde İslamiyet’e girmiş her türlü ilaveleri bid’at olarak değerlendirmiş ve İslam’ı bunlardan arındırmayı amaçlamak suretiyle kurtuluşu “altın çağ” mitinde görmüştür.

2 Vahhabilik hareketi, 17. ve 18. yüzyılda bilhassa Hintli Müslümanlar arasında görülen dinsel hareketlilikten kısmen etkilenmiş izlenimi vermesine rağmen daha çok kendi lokal şartlarının etkisiyle nativistik bir karakter arz eden ancak siyasal yönü ağır basan dini bir oluşum olarak görülebilir. Aslında 16. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa’da uygulamaya konulan merkantilist ekonomi politikasının Orta Arabistan ve Hint alt-kıtasındaki yansımaları da İslam dünyasındaki püritanist eğilimlerde etkili olan dışsal bir faktör olarak Vahhabilik üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olmuştur, denilebilir.

Bilindiği gibi 17. yüzyıl baslarında İbn Teymiye (ö:1328) çizgisindeki Hanbelî Ahmed Sirhindi’Nil (ö:1624), geniş ölçüde Hindistan’daki dinsel gelişmelere reaksiyondan kaynaklanan ihyacı faaliyetleri, bir yandan aktivist karakterdeki neo-sufizmin şekillenmesinde, bir yandan da selefiyeci anlayışın gelişmesinde etkili olmuştur. Aynı şekilde 17. yüzyılda İslam dünyasındaki genel şartlar ve Batı medeniyeti karsısında takınılan tutum çerçevesinde püritanist köktenci düşüncelerin kuvvet yoluyla empoze edilmesi seklinde bir anlayışın da gelişmeye başlamasından söz edilebilir. O halde Ahmed Sirhindi’nin Nakşî mistisizmi içerisinde başlattığı Kur’an ve hadise vurgunun öne çıkarıldığı Müceddidlik hareketinde; tasavvuf anlayışının medreseye yönlendirildiğine ve güçlü bir İslami siyasal yapılanmaya yönelik dini söylemin geliştirildiğine şahit olunmaktadır.

Ektedir.

* VAHHABi (Salefi) HAREKETi ve KÜRESEL TERÖR.pdf

***

Paranoya, Propaganda, Paradigma

Herkül Millas

Gençliğimde Nazım Hikmet’in “Ellerinize ve Yalana Dair” şiirini çok sevmiştim. “Yalan söylüyorsa rotatifler… Ninni yalan söylüyorsa… Zulüm bitmesin diyedir.” Yasaklıydı o yıllarda Nazım ve bu şiiri ilk kez daktiloda yazılmış halini okumuştum.

Şimdi internette bulabilirsiniz.

O zaman yasaklanmasının nedeni solcuların “komünist” ve dolayısıyla Moskova’nın ajanları, kısacası “hain” sayılmalarıydı. Yaygın inanca göre bu hainler çıkar karşılığında satılmışlardı.

Oysa en azından ben ajan olmadığımı biliyordum. Ayrıca “Bu nasıl çıkardır?” diyordum kendi kendime, etrafımdaki solcular mazoşist hesabı sürünüyordu, işsizdi, hapishanelerdeydi.
Çevremde bu yalana inanan kalabalıkları gördükçe yalanın, mitosların, kısacası aldatmacaların kimilerin gözünde nasıl bir gerçekliğe dönüştüklerini anlar gibi oluyordum.

Ektedir.

 

* Paranoya, Propaganda, Paradigma-Herkül Millas.pdf

 

***
 

Selefiler'in Paris Orly havaalanında para aklama çabası.



Filistin'e destek etkinlikleri Selefi saldırılarıyla engelleniyor: Tunus'ta Selefiler göz açtırmıyor.

Selefiler'in Paris Orly havaalanında para aklama çabası.

 

***

 

Tunus’daki seleflilere yapılan Avrupa’dan para transferleri...
 

 

Para Trfaiği...  
Gençleri savaşmak için işe almaya yarıyor.

Tanit gazetesi ve internet sitesinde Tunuslu Selefi grup üyelerinin Avrupa'dan bir dizi havale yoluyla düzenli olarak para aldığı açıklandı.

Para trfaiği...
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !