Embed

Yahudi ve Hıristiyanlarda sünnet

Alman mahkemesi: Sünnet yasa dışı


Köln Eyalet Mahkemesi, yaralama suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle sünnetin yasa dışı olduğuna karar verdi.
 

---

 

"Anayasa Mahkemesi sünnet yasağı zırvalığını düzeltme zorunda"

28/06/2012

Almanya'nın Köln kentinde bir mahkemenin sünneti yasa dışı eylem olduğunu belirtmesine alman basını tepki gösterdi.İhsan DÖRTKARDEŞ

Almanya ’nın Köln kentinde bir mahkemenin sünneti yasa dışı eylem olduğunu belirterek, doktorun ’yaralama’ suçu işlediğine dair kararını Alman gazeteleri saçma olarak nitelendirirken, "Federal Anayasa Mahkemesi, sünnet yasağı zırvalığını düzeltmek zorunda" diye yazdı.
 Radikal
 

***

Sünnet, Haç, tartışmalar...


http://ahmetdursun374.blogcu.com/sunnet-hac-tartismalar/7040267 

***

Yahudi ve Hıristiyanlarda sünnet  

 

Sünnet, Tanrı ile İbrahim ve onun sulbünden olanlar arasındaki antlaşmanın bir göstergesi olarak kabul edildiğinde (17/8), tüm Kenan diyarını "ebedi mülk"  olmak üzere İbrahim’e verir.
Ne var ki, din çerçevesi içindeki bu vaat yalnız Yahudilere yapılmış değildir. "Senin sulbünden" sözlerinden amaç yalnızca Yahudiler olamaz ki!

Gene din çerçevesi içinde, İbrahim'in oğlu İşamel'den olanlar Müslüman ve Hıristiyan Araplardır.! Bu anlayış içinde, İşamel Arap kavimlerinin babasıdır.
İbrahim'in çocukları arasında bir fark olmadığını Tevrat ta söyler…

AÇIKLAMA:

1- Yazı Doç. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı’ya aittir.

2- Bahsi geçen; YARATILIŞ KİTABI : Yar.17: 8 Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların Tanrısı olacağım." Şeklindedir.

3- TEVRAT - BÖLÜM 17 TAMAMI

Yar.17: 1 Avram doksan dokuz yaşındayken RAB ona görünerek, "Ben Her şeye Gücü Yeten Tanrı'yım" dedi, "Benim yolumda yürü, kusursuz ol.

Yar.17: 2 Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım."

Yar.17: 3 Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı,

Yar.17: 4 "Seninle yaptığım antlaşma şudur" dedi, "Birçok ulusun babası olacaksın.

Yar.17: 5 Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım.
Dip Not 17:5 "Avram": "Yüce Baba" anlamına gelir.17:5 "İbrahim": İbranice Avraham, "Çokların babası" anlamına gelir.

Yar.17: 6 Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak.

Yar.17: 7 Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun Tanrısı olacağım.

Yar.17: 8 Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların Tanrısı olacağım."

Yar.17: 9 Tanrı İbrahim'e, "Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız" dedi,

Yar.17: 10 "Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek.

Yar.17: 11 Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak.

Yar.17: 12 Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan bir yabancıdan satın alınmış köleler dâhil sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu.

Yar.17: 13 Evinizde doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek. Bedeninizdeki bu belirti sonsuza dek sürecek antlaşmamın simgesi olacak.

Yar.17: 14 Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacak, çünkü antlaşmamı bozmuş demektir."

Yar.17: 15 Tanrı, "Karın Saray'a gelince, ona artık Saray demeyeceksin" dedi, "Bundan böyle onun adı Sara olacak.
Dip Not 17:15 "Sara": "Prenses" anlamına gelir.

Yar.17: 16 Onu kutsayacak, ondan sana bir oğul vereceğim. Onu kutsayacağım, ulusların anası olacak. Halkların kralları onun soyundan çıkacak."

Yar.17: 17 İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. İçinden, "Yüz yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi?" dedi, "Doksan yaşındaki Sara doğurabilir mi?"

Yar.17: 18 Sonra Tanrı'ya, "Keşke İsmail'i mirasçım kabul etseydin!" dedi.

Yar.17: 19 Tanrı, "Hayır. Ama karın Sara sana bir oğul doğuracak, adını İshak koyacaksın" dedi, "Onunla ve soyuyla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim.
Dip Not 17:19 "İshak": "Güler" anlamına gelir.

Yar.17: 20 İsmail'e gelince, seni işittim. Onu kutsayacak, verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. On iki beyin babası olacak. Soyunu büyük bir ulus yapacağım.

Yar.17: 21 Ancak antlaşmamı gelecek yıl bu zaman Sara'nın doğuracağı oğlun İshak'la sürdüreceğim."

Yar.17: 22 Tanrı İbrahim'le konuşmasını bitirince ondan ayrılıp yukarıya çekildi.

Yar.17: 23 İbrahim evindeki bütün erkekleri -oğlu İsmail'i, evindedoğanların, satın aldığı uşakların hepsini- Tanrı'nın kendisinebuyurduğu gibi o gün sünnet ettirdi.

Yar.17: 24 İbrahim sünnet olduğunda doksan dokuz yaşındaydı.

Yar.17: 25 Oğlu İsmail on üç yaşında sünnet oldu.

Yar.17: 26 İbrahim, oğlu İsmail'le aynı gün sünnet edildi.

Yar.17: 27 İbrahim'in evindeki bütün erkekler -evinde doğanlar veyabancılardan satın alınanlar- onunla birlikte sünnet oldu.

Tamamı ektedir.

---
Sünnet ile Vaftiz arasında ilgi
Yahudi vaftizinde; mühtedî, gerçek niyetinin ne olduğunu öğrenmek için, özel bir sorgulamaya tabi tutulur. Bunda başarılı olanlar, sünnet edildikten sonra şahitlerin huzurunda, çıplak olarak su havuzuna sokularak “vaftiz' edilir.

Tamamı ektedir.

********

Sünnete Yöneltilen İtirazlar

***

Hilâl Putunun Altında.

“Amerika gibi, din lehindeki ciddi çalışan muazzam bir devleti, Kendine hakiki dost yapmak, iman ve İslamiyet’le olabilir…

Biz bütün Nurcular ve Kur’an hizmetkârları onlara hem haber veriyoruz,
hem İslamiyet’e hizmette muvaffakiyetlerine dua ediyoruz.”

Said-i Nursi, E. L. 2:177 – s. 104

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=3540.0

 

***

 

Sünnet, Tanrı ile İbrahim ve onun sulbünden olanlar arasındaki antlaşmanın bir göstergesi.pdf 

Sünnet ile Vaftiz arasında ilgi.pdf

Sünnetten Pavlus Hıristiyanları muaf tutmuştur.pdf 

Sünnet, cemaatin icmâi ile özdeştir.pdf

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !